Menu Zavrieť

SPORT Time!
(Mládežnícka výmena)

Máš rád šport a zdravý životný štýl?

/24. 6. - 5. 7. 2019/ Varbóc/ Maďarsko

Organizátor projektu: Fiatalok az Élhető Környezetért Egyesület

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 24. júna do 5. júla 2019 v meste Varbóc, v Maďarsku.

Cieľom projektu je podporiť mládež v praktizovaní outdoor aktivít. Účastníci si rozšíria svoje vedomosti o dôležitosti zdravého životného štýlu a benefitoch aktívne tráveného voľného času. Počas projektu SPORT Time! budú použité metódy neformálneho vzdelávania spojené so športom a pobytom v prírode.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Turecko, Taliansko, Poľsko Slovensko a Maďarsko.

Počet účastníkov: 30

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • mladý človek, ktorý chce spoznať program Erasmus +, je motivovaný objavovať nové kultúry a získavať nové skúsenosti,
  • osoba vo veku 18-23,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež lídra (vo veku 23-45) , ktorý bude ochotný sa zúčastniť aj prípravného stretnutia (APV), ktoré sa uskutoční v dňoch 30. 05- 1. 6. 2019.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6-tich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening"

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 20 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Maďarsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie:  8. 5. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1017