Menu Zavrieť

The Street Art Project
(Mládežnícka výmena)

Zaujímaš sa o street art a chcel by si sa dozvedieť viac od profesionálov?

/20. 10. - 27. 10. 2019/ Rzeszów/ Poľsko

Organizátor projektu: INPRO

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 20. do 27. októbra 2019 v meste Rzeszów, v juhovýchodnom Poľsku.

Hlavným cieľom mládežníckej výmeny bude rozšírenie vedomostí a praktických zručností o pouličnom umení(street art). Počas projektu bude Vašou úlohou namaľovať nástennú maľbu a taktiež zorganizovanie vernisáže. Počas projektu sa pod dozorom odborníkov naučíte ako maľovať pouličné umenie a poradia Vám tiež pozvaní experti.  

Finálnym výsledkom projektu bude pouličná maľba, ktorá bude znázorňovať niektoré z problémov mladých ľudí, ktorým momentálne čelia v ich krajinách a ako by niektoré z týchto problémov mohli prekonať za pomoci medzinárodných programov ako sú mládežnícke výmeny.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Francúzsko, Lotyšsko a Taliansko.

Počet účastníkov: 25

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18- 30 rokov,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • hľadáme tiež 1 osobu - lídra -ktorá bude ochotná sa zúčastniť APV v termíne 26-27.9.2019

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5-ich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk Do predmetu zadaj názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 20. 8. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 791