Menu Zavrieť

Supportive Inclusive Paths for Marginalized Youth (Mobilita pracovníkov s mládežou)

1a4a9d22-59d0-44ed-9ac9-c2d746184bef

/12 - 18. 2. 2018/ Sant'Antioco/ Taliansko/

Interkultúrny dialóg na februárovej Sardínii!

IMG_6590mod

Organizátor projektu: Sulcis Youth
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 12. do 18. februára 2018  v mestečku Sant'Antioco neďaleko Cagliari na divokej Sardínii. 
Témy projektu: Interkultúrny dialóg, tolerancia, kultúrna rozdielnosť 
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou. 
Cieľ projektu: Rozvíjať koncept Intercultural Learning (ICL),  Zlepšiť kvalitu práce s mládežou zdieľaním osvedčených aj inovatývnych metód a nástrojov (Geocaching, Visual Story telling, Graphic facilitation), predstavenie "Open Space Technology" ako nástroj práce s mládežou, Navrhnúť a rozvinúť nové projekty zamerané na problematiku interkultúrneho dialógu. Rozvíjanie tzv. mäkkých zručností účastníkov. 
Zúčastnené krajiny:  Litva, Španielsko, Poľsko, Maďarsko, Grécko, Slovensko
Počet účastníkov: 23

c903d201c56038d8fdee67c49ab773d9_orig

Kto je ideálny účastník projektu? 
- mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu 
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií, 

plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená - ideálne medzi 20 -35 rokov),

- osoba s predchádzajúcimi skúsenosťami s témou interkultúrny dialóg,

- osoba ochotná implementovať nadobudnuté zručnosti v každodennej praxi,

- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)

Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 účastníkov.
YY nominuje 8 kandidátov konečný výber uskutoční organizátor na základe Skype pohovoru.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening"

cagliari

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu. 
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia Vysielajúca organizácia

sulcis-youth

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1335