Menu Zavrieť

SustainAbility, the key to future
(Mládežnícka výmena)

Aké podoby má udržateľnosť?

/27.6. - 5. 7. 2019/ Bedsted Thy/ Dánsko

Organizátor projektu: Danish Youth Team

Táto mládežnícka výmena sa bude konať na západnom pobreží Dánska, v termíne od 27.6. - 5. 7. 2019.

Cieľom tohto projektu je ukázať mladým ľuďom spôsob života, ktorým zároveň chránime životné prostredie okolo nás. Predstaví udržateľnosť z environmentálneho, sociálneho aj ekonomického hľadiska.

Ciele projektu:
- zvýšiť povedomie mladých ľudí o problémoch životného prostredia,
- ukázať im ako sa sami môžu podieľať na riešení týchto problémov,
- povzbudiť účastníkov aby sa správali šetrne a zvažovali svoju voľbu pri nákupoch a každodennej spotrebe,
- podporiť medzikultútrny dialóg medzi účastníkmi,
- zvýšiť povedomie o programe ERASMUS+ a predstavenie možností ako financovať propagáciu rozvoja udržateľných zdrojov lokálne aj medzinárodne.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Cyprus, Rumunsko, Poľsko, Litva, Estónsko, Slovensko, Dánsko

Počet účastníkov: 42

Si vhodným účastníkom, ak si:

  • osoba vo veku 16 - 30 rokov,
  • odhodlaný dozvedieť sa viac o udržateľnosti
  • schopný komunikovať aj v anglickom jazyku,
  • motivovaný aktívne participovať na celom projekte.                                                    

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 6 účastníkov (5+1 líder). Tak ako je rôznorodá Európa, aj profil účastníkov sa môže líšiť, vítaní sú mladí ľudia zo všetkých ekonomických, geografických pomerov, s rôznou úrovňou vzdelania. Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

PoistenieCestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Dánsku. 

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu, prečo by si práve ty mal/a ísť na túto mládežnícku výmenu na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie:  31. 3. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1618