Menu Zavrieť

Technology meet Employability
(Mobilita mládeže)

1hotels

/4. - 12. 4 .2017/ Leptokarya / Grécko /

Desí Ťa rastúca nezamestnanosť v EU? Zaujímaš sa o Content marketing, Sociálne a Audiovizuálne médiá? Prihlás sa na projekt v Grécku, zlepši svoje IT zručnosti a uplatni sa na trhu práce! 

Organizátor projektu: Youthfully Yours GR
Mobilita mládeže sa uskutoční v termíne od 4. do 12. Apríla 2017 v meste Leptokarya v Grécku.
Témy projektu: Nezamestnanosť v EU, Audiovizuálne aplikácie, Základné internetové nástroje, Sociálne médiá, Content marketing, 
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania tzv. mäkkých zručností - soft skills
Cieľ projektu: Odpovedať na otázku; Ako využiť technológie a technické zručnosti v prospech rastu zamestnanosti v EU? Prezentovať problémy a výzvy, ktorým čelia krajiny EU v súvislosti s nezamestnanosťou. Podporiť myšlienku zjednotenej EU a tolerancie medzi mladými ľuďmi.  Zdôrazniť dôležitosť interkultúrnej výmeny v živote mladého človeka. Aktívne zapojiť mladých lídrov do aktivít EU pre mládež. Podporiť spoluprácu mládežníckych organizácii, podporiť budovanie pevných a udržateľných partnerstiev mládežníckych organizácii v EU 
Zúčastnené krajiny: Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko, Grécko, Portugalsko
Počet účastníkov: 38

meteora (2)

Požiadavky na účastníka: 
- vek 18 - 25 rokov (výnimky pre staršie osoby sú prípustné vzhľadom na ich motiváciu)
- aktívna znalosť Anglického jazykapre potreby Mládežníckej výmeny postačuje mierne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 (výnimky môžu byť povolené aj pri základnej znalosti na úrovni A2, v závislosti od zloženia skupiny)
Úlohy účastníka: 
- aktívne participovať na programe projektu.
-prezentovať centrálnu Európu a jej kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening". Kreativite sa medze nekladú, výber ponecháme na vás, aj keď budeme ho konzultovať  Náš typ je uprednostniť kvalitu a pútavosť, pred časovým trvaním a množstvom. Na webe visí tona kvalitných videí a fotografií a vy určite poznáte aj voľajakú tradíciu. Po vzájomnej dohode skupina prinesie typické jedlá (pochutiny, ľahko prepraviteľné potraviny), hudbu (aktuálnu, folklórnu), čo považuje za reprezentatívne.

Leptokarya_plates

leptokariya-4

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 170 €. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.

slide10

Porto-Koufo-1

Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 917