Menu Zavrieť

ToT Up we go!
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Vyhľadávaš skôr zážitkové vzdelávanie?

/30.9 - 8.10.2018/ Bērzaune/ Lotyšsko/

Organizátor projektu: Open Sense
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 30. septembra do 8. októbra 2018 pri mestečku Bērzaune v srdci Lotyšskej prírody. POZOR! Pozitívny vzťah k prírode je pre účasť na tomto tréningu priam nevyhnutný!
Hlavným cieľom projektu je posilniť sebadôveru a osobnostný rozvoj mladých lídrov, pracovníkov s mládežou a tým pozitívne ovplyvniť kvalitu vzdelávania v EU, rozvíjanie mäkkých zručností a následné zväčšenie šancí pre uplatnenie sa na trhu práce, zvýšenie povedomia mladých ľudí o programe Erasmus+ a jeho možnostiach.
Pracovný jazyk: Anglický.
Zúčastnené krajiny:  Lotyšsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko
Počet účastníkov: 13
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Lotyšsku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve Tu!!!
Ak máš záujem prihlásiť sa na tento projekt, pozri sa ako to vyzeralo minulé leto https://youthfullyyours.sk/sk/blog-ci-vlog/up-we-go-training-erasmus/

Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1416