Menu Zavrieť

Understanding Non-Formal Learning – Discovering Potentials!

(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Vieš o tom, akú máš výhodu s neformálnymi zručnosťami oproti ostatným ?

/9.- 15. 5. 2020/Kalamata/Grécko

Organizátor projektu: Culti Multi Social Cooperative

Seminár sa uskutoční v termíne od 9. do 15. mája 2020 v prímorskom mestečku Kalamata, v Grécku.

Hlavným cieľom projektu bude snaha ukázať mladým lídrom výhodu neformálnych zručností. Ich potrebu zo strany zamestnávateľov ale aj škôl vo vyspelejších častiach sveta. Už nestačí len sedieť za knihou v školách a memorovať poznámky. Doba ide dopredu a s ňou aj potreba neformálnych zručností. O tom, že tento projekt okrem definícii ponúka aj aplikáciu zručností v rozličných projektoch ani nehovoriac. Zlepšíš sa v zručnostiach, ktoré si ani nevedel, že máš. A možno v nich nájdeš svoj skrytý potenciál.

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti neformálneho vzdelávania.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Grécko, Poľsko, Taliansko, Litva, Rumunsko, Srbsko, Portugalsko a Španielsko

Počet účastníkov: 18

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba staršia ako 18 rokov (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba pracujúca s mládežou alebo v organizácii,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Grécku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 15.3.2020

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 199