Menu Zavrieť

Uploading Management
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chceš sa naučiť manažovať ERASMUS+ projekty?

/20. 10. - 26. 10. 2019/Qawra/ Malta

Organizátor projektu: PRISMS

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 20. do 26. októbra 2019 v prímorskom meste Qawra, na Malte.

Hlavným cieľom tréningu bude zlepšiť vedomosti účastníkov z oblasti projektového manažmentu v práci s mládežou a to hlavne na manažovanie ERASMUS+ projektov.  

Projekt bude zameraný na:

  • vybavenie účastníkov potrebnými zručnosťami a nástrojmi, ktoré im umožnia pochopiť všetky fázy projektu,
  • poskytnúť účastníkom nástroje na manažovanie každej fázy projektu, s cieľom zvýšiť ich efektivitu pri snahe o implementáciu ich projektu,
  • oboznámiť sa s online nástrojmi, ktoré môžu maximalizovať ich úsilie pri lepšom riadení projektu.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Malta, Turecko, Litva, Slovensko, Slovinsko, Grécko,  Chorvátsko a Taliansko.

Počet účastníkov: 28

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, projektový koordinátor
  • osoba schopná implementovať poznatky a skúsenosti naučené počas projektu
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie (link), strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné na Malte.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 28. 6. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 833