Menu Zavrieť

Youth wings of Europe
(Mládežnícka výmena)

Prehĺb si svoje znalosti o EÚ, ľudských právach a voľbách!

/15. 5. - 23. 5. 2019/ Bedzin/ Poľsko/

Organizátor projektu: Stowarzyszenie Dobre Ręce

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 15. do 23. mája 2019 v  meste Bedzin,  v Poľsku.

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť povedomie mládeže o aktívnom občianstve, dôležitosti účasti na voľbách a rozšírení vedomostí o fungovaní demokracie v EÚ. Počas mládežníckej výmeny sa tiež dozvieš užitočné informácie o rôznych inštitúciách, ktoré sú súčasťou EÚ.

Celý projekt Youth wings of Europe sa bude niesť v duchu neformálneho vzdelávania. Počas výmeny sa budeš môcť osobnostne rozvíjať a aktivity ti pomôžu v rozvoji tvojich kľúčových kompetencií. Výsledkom bude podpora aktívneho občianstva a vyšší záujem o voľby a fungovanie EÚ. Okrem toho získaš množstvo nových zážitkov a možno prekonáš aj medzi-kultúrne rozdiely.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Poľsko, Slovensko, Česko, Grécko a Taliansko.

Počet účastníkov: 40

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • mladý človek, ktorý chce spoznať program Erasmus+, je motivovaný objavovať nové kultúry a získavať nové skúsenosti,
  • osoba vo veku 16 - 18,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 8-ich mladých ľudí  (z toho 1 mládežnícky líder).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

Deadline na prihlásenie: 19. 4. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+
ErasmusPlusO

Hits: 2161