Menu Zavrieť

Youth in lense
(Mládežnícka výmena)

Spoznaj nové kultúry prostredníctvom fotografie!

/5. - 13. 9. 2020/Rzeszów/Poľsko

Organizátor projektu: INPRO

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 5. do 13. septembra 2020 v historickom meste Rzeszów na juhovýchode Poľska.

Hlavným cieľom projektu bude spoznávanie jednotlivých európskych kultúr prostredníctvom fotografie. Počas tejto mobility účastníci porozumejú hlavne dôležitosti digitalizácie spoločnosti, naučia sa plánovať, navrhovať a vyhodnocovať fotografiu ako takú, pochopia potreby digitálnej komunikácie, bezpečnosti a kreativite.

Vďaka zdokonaleniu schopností fotografovať sa účastníci budú môcť zamerať na aktuálne spoločenské témy, ktoré častokrát dokážeme výstižne zachytiť práve fotoaparátom. Práve vizuálne umenie pomôže trefne vyjadriť problémy, ktorým dnes mládež čelí a privedie ich ku vzájomnej tolerancii. Počas projektu účastníci vytvoria vernisáž, na ktorej predstavia svoje fotografické diela zachytené počas mládežníckej výmeny.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Portugalsko a Slovensko.

Počet účastníkov: 25

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 25 rokov,
  • účastník bez či s malými skúsenosťami s projektmi Erasmus+,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku
  • osoba, ktorá si prinesie na projekt vlastný fotoaparát (smartfón postačuje).

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Intercultural night".

Jeden z vybraných účastníkov sa zúčastní v termíne 3. - 6. augusta 2020 na rovnakom mieste APV (Advanced Planning Visit).

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v anglickom jazyku) + krátku motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 804