Menu Zavrieť

You(th)r culture
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Rád spoznávaš kultúru iných národov ?

/2. 11. - 9. 11. 2019/ Vilnius/ Litva

Organizátor: VšĮ Inovacijų biuras

Seminár sa uskutoční v termíne od 2. do 9. novembra 2019 vo Vilniuse, v Litve.

Hlavným cieľom bude boj proti rasizmu a radikalizmu. V dobe kedy radikálne hnutia naberajú na sile, je potrebné šíriť to, čím nové kultúry dokážu obohatiť spoločnosť a vzdelávať mladých ľudí o tom, že svet nekončí za hranicami našej krajiny. Budúcnosť je v spájaní, nie v rozdeľovaní, či v škatuľkovaní ľudí podľa toho z akých etník pochádzajú, podľa toho, či majú Baltické more, Čierne more alebo Domašu. Seminár prinesie účastníkom jedinečnú príležitosť lepšie pochopiť cudzie kultúry.

Celý  seminár bude dynamický a rozmanitý, bude využívať metódy neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia sa. Účastníci zažijú široké spektrum aktivít, hier, kultúrnych večerov a spoznajú pracovníkov s mládežou, či mládežníckych lídrov z iných krajín. 

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Litva, Slovensko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Chorvátsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko.

Počet účastníkov: 40

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - XY rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Litve.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: 25.8.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 917