Menu Zavrieť

Prečo?

Ahojte, volám sa Mish a toto je moje „prečo“ YYSK 

...

Moja cesta v Youthfully Yours SK začala už v júni 2020. Po mládežníckej výmene v Slovinsku, na ktorej som sa zúčastnila, som bola ohúrená neformálným vzdelávaním a celkovou atmosférou Erasmus projektov. Na projektoch sa zúčastňujú mladí ľudia z rôznych krajín, spoznávajú navzájom svoje kultúry a vytvárajú priateľstvá.

Tieto aktivity výrazne prispievajú k súdržnosti Európskej Únie, otvárajú mladé mysle, dávajú šancu spoznávať a cestovať ľuďom z rôznych socio-ekonomických pomerov a v konečnom dôsledku vytvárajú novú, mladú, tolerantnejšiu, kultúrne uvedomelejšiu a rozhľadenejšiu generáciu Európanov. Prispieť k tolerantnej a otvorenej spoločnosti je mojou hlavnou motiváciou, prečo som sa rozhodla prihlásiť do YY na pozíciu dobrovoľníka.

Z  YY som párkrát na niekoľko mesiacov odišla, kvôli štúdiu v zahraničí a iným pracovným povinnostiam, avšak vždy som sa nakoniec vrátila, pretože vidím v tejto mojej, teraz už práci, hlbší zmysel. Verím, že spolu prispievame k vytváraniu lepšieho sveta. Počas mojich rokov v YY som sa dostala na rôzne miesta, nielen v Európe, ale dokonca aj v Amerike a Afrike, spoznala som neskutočne veľa zaujímavých ľudí, vyšla z mojej bubliny a komfortnej zóny a získala množstvo nových vedomostí, zručností a schopností.  

Hits: 73