Menu Zavrieť

Prečo? Noemi

Hodnotu a prínos neformálneho vzdelávania som mala možnosť zakúsiť na vlastnej koži už pár rokov dozadu, keď som sa zúčastnila mojej prvej mládežníckej výmeny. Síce som počas nej neprekročila geografické hranice Slovenska, opustila som však niečo oveľa limitujúcejšie – svoju komfortnú zónu. Po skončení projektu som si postupne uvedomovala, že za jeden týždeň v medzinárodnom prostredí som získala podstatne viac kompetencií,  či už sociálnych, kultúrnych alebo jazykových, než za roky strávené v školskej lavici.

A práve tu sa začína moje „Prečo?“.

Verím, že je u nás na Slovensku kopa mladých talentovaných ľudí plných znalostí, nápadov a nenaplneného potenciálu, ktorým možno len chýba nejaký ten „odrazový mostík“, vďaka ktorému by vedeli zrealizovať svoje ambície. Niektorým v tom bráni hanblivosť, nedostatok komunikačných zručností, jazyková bariéra či iné prekážky, ktoré môžu byť prekonané práve skrz neformálne vzdelávanie.

Pre tieto a mnoho ďalších dôvodov, som sa snažila s Erasmom+ oboznámiť spolužiakov a kamarátov, vyskúšala si tiež úlohu lídra a po strednej škole sa rozhodla dať si na rok pauzu a odísť do Španielska cez program Európskej dobrovoľníckej služby. Táto skúsenosť vo mne zanechala hlbokú stopu, preto som hneď po návrate domov hľadala možnosti, ako sa v neziskovom sektore pohybovať aj naďalej a „zajásala“ pri príležitosti stáže v organizácii Youthfully Yours.

Hits: 1256