Menu Zavrieť

Prečo?

Dievčina z Popradu, ktorá sa neustále ženie za novými výzvami! 🙂

Myslím, že každý z nás pozná ten pocit keď sa pomaly začne utápať v stereotype. Moment, kedy cítime že potrebujeme zmenu. Možno nasadnúť do prvého lietadla a nechať sa unášať priestorom, ktorý je každou minútou vzdialenejší, a tým nadobúdajúc pocit slobody. To bol aj jeden z impulzov, prečo som si v roku 2015 vybrala svoj úplne prvý Erasmus + projekt v španielskej metropole, Madride. Pocit neznáma a neprebádana.

Dovtedy som veľmi neinklinovala k španielskej kultúre, jazyku, či krajine ako takej. Ale už pri prvých krokoch novým mestom som začala pociťovať zvláštne emócie. Určitú spolupatričnosť ku krajine, o ktorej som dovtedy mala vedomosti iba zo školských lavíc. A prvými dňami v “novom svete” sa začínalo tvoriť silné puto trvajúce až dodnes. Tieto riadky píšem v lietadle do Valencie, takže vidíte, že neklamem. Práve Erasmus mi ukázal môj druhý domov, krajinu ktorú milujem, a ktorej históriu a zvyky obdivujem. Bez rozhodnutia skúsiť niečo mimo svojej dovtedy vydláždenej cesty, by som to možno nikdy nezistila. Ale to samozrejme nie je jediný benefit využitia možnosti účasti na krátkodobej alebo dlhodobej mobilite. Človek nadobudne zručnosti v plánovaní, získa zodpovednosť za svoje rozhodnutia a osobne rastie. O spoznaní nových ľudí a priateľstiev z toho vyplývajúcich, hádam ani nemusím hovoriť.

Ak neveríš, skús si to aj TY ! 😉

Byť súčasťou organizácie, ktorá mladým ľuďom ponúka možnosti rozvíjania svojich mäkkých zručností a opustenia komfortnej zóny je slovami neopísateľné! V auguste 2020 to budú už dva roky, ktoré som venovala prevažne koordinovaniu krátkodobých mobilít -> spoznala som neuveriteľné množstvo mladých a talentovaných ľudí -> niektorí z nich sa dokonca stali súčasťou YY po absolvovaní mládežníckej výmeny! Moja súčasná pozícia zahŕňa koordináciu dlhodobých mobilít - konkrétne projekty prostredníctvom Európskeho zboru solidarity, nakoľko od novembra 2019 sama pôsobím ako dobrovoľníčka v Španielsku. Pomáhať mladým ľudom nájsť vhodnú ponuku a podporiť ich odhodlanie pôsobiť ako dobrovoľník, či už na kratší alebo dlhší čas, je neoddeliteľnou súčasťou môjho každodenného života! 

A to je moja odpoveď na to prečo. Aby každý dokázal spoznať sám seba a nebál sa urobiť malý krôčik do neznáma. Sama za seba môžem povedať, že to stojí za to !

Veď predsa náš život nie je o destinácii ale o ceste samotnej ! 🙂

Hits: 1132