Menu Zavrieť

Digital Natives - názor účastníka Víta /SK

Projekt Digital Natives sa konal v dátach 12. až 19. októbra. Ako už názov napovedá, téma digitálnych technológií bolo jeho hlavnou súčasťou. Tento kurz v sebe účelne spájal špecifické odborné poznatky s neformálnym spôsobom vzdelávania.

Prvý deň sme sa venovali vzájomnému zoznamovania a zdieľali naše očakávania, celkový pohľad na vec a potom aj problematike Youth-passu. Organizátor nám transformoval zaujímavé štatistiky z oblasti digitalizácie v spoločnosti. Zamerali sme sa na rozdiely v rozšírenej platforme Messengera, Watsappu a ďalších nástrojov. Zhodli sme sa tiež na tom, že táto doba predchádza tzv. Štvrtej priemyselnej revolúcii. S tým je tiež spojený pojem Technium, ktorý obsahuje prepojenie kultúry s technológiami a globalizáciou. Toto si vyžaduje úplne iný prístup a nutnú budúcu inováciu. Ostatne, to bol práve jeden z hlavných cieľov tohto projektu – byť schopný odovzdať ďalej nabité podvedomie ďalším ľuďom v našom okolí, predovšetkým mládeži.

Isté je, že sociálneho média sú už neoddeliteľnou súčasťou našich životov a nie je cesty späť. S tým prichádza nové výzvy, ktorým budeme čeliť, ako je kybernetická bezpečnosť, narušenie sociálnych väzieb. Avšak prichádza aj mnoho pozitív, v ďalšej časti sme sa zameriavali práve na tieto aspekty. Skúšali sme tiež definovať, čo znamenajú digitálne technológie konkrétne v práci s mládežou. Hoci sa to zdá zjavné, tak jednoduché to nie je. V súvislosti s tým sme v časti o bezpečnosti rozoberali problematiku uchovanie dát celej našej činnosti na sieti. Veľkí mediálni hráči, teda o nás všetko vie, existujú však nástroje, ako zabrániť u chovanie týchto dát. S tým tiež súvisí pojem čierneho webu a anonymizácie.

Ďalší deň sme prezentovali výsledky dotazníkov ohľadom médií. Došli sme k zaujímavým zistením, napríklad niektoré štáty dávajú prednosť Messengera, niektoré naopak Watsappu. To svedčí aj o rôznych preferenciách používaní mobilných či desktopových zariadeniach, mobilnom internete, štýlu komunikácie v danom štáte a kultúre spoločnosti. Môže to byť, teda sociálny výskum, avšak vykonávaný z opačnej strany, teda od technológie k človeku, čože nie je príliš bežné.

Ďalej sme sa bavili o Storytellingu a princípoch filmovej tvorby. Zabrúsili sme k užitočným detailom od kompozície až k technickým parametrom. Potom sme navštívili Zadar a skúšali si v praxi prácu s kamerou na krátkych cvičeniach. Potom sme boli rozdelení na tímy, aby sme vytvorili koncept krátkeho filmu, ktorý sa ďalej spracovával. Nakoniec sme vybrali film spájajúce prvky komunikácia skrze sociálne médiá a zároveň propagujúce Erasmus + nielen ako akademickú platformu, ale tiež, ako možnosť zúčastniť sa projektov neformálneho vzdelávania.

Tento tréningový kurz bol naozaj veľmi intenzívny, zvýšili sme svoju mediálnu zručnosť, dozvedeli sa nové typy a nástroje pre prácu so sociálnymi médiami a praktické skúsenosti v prezentácii skrz dynamický obsah. Práve prácu s videom hodnotím ako najvyššiu pridanú hodnotu.

Hits: 123