Menu Zavrieť

'50+30' remember

Youthfully Yours SK v spolupráci s deviatimi ďalšími organizáciami zahájili spoluprácu na projekte ‘50+30’ (podporený Európou pre občanov), ktorý sa zameriava na súčasný stav a podporu komemoratívnych aktivít mládeže v Európe. Názov projektu vychádza z  jeho súčasnosti- sústreďuje sa na dve nedávne udalosti Európskych dejín, ktoré sú stále živým zdrojom traumy, extrémizmu, ale aj národnej hrdosti a demokracie v mnohých Európskych krajinách- začiatok druhej svetovej vojny a demokratické revolúcie roku 1989 ktoré sa udiali vo vtedajšom východnom bloku. Vnímame prácu s mládežou v tejto oblasti ako našu zodpovednosť, nakoľko sa povedomie o týchto udalostiach u mladých pomaly vytráca, radi by sme túto problematiku priviedli naspäť do mládežníckeho diskurzu. Aktivity sa budú odohrávať na troch leveloch: Európskom, národnom a lokálnom 

Európsky level 

  • zahajujúce stretnutie v Nice. Francúzsko 
  • seminár o ľudských právach & komemorácii v Berlíne, Nemecko 
  • konečná konferencia v Bukurešti, Rumunsko 

Národný level 

  • prieskum o mládežníckej komemorácii a ich pohľade na druhú svetovú vojnu a revolúcie roku 1989 (minimum 200 respondentov) 
  • posty na sociálnych sieťach o najdôležitejších udalostiach z posledných 80 rokov Európskych dejín (pre viac informácii sledujte @5030remember na instagrame) 

Lokálny level 

  • interaktívna prechádzka cez vybrané mesto (Košice) ktorej účelom je podporiť záujem mladých o určité historické udalosti - ako sú obdobie druhej svetovej vojny a pád socializmu - a ich komemoráciu  

Týmito aktivitami chceme zvýšiť povedomie mladých ľudí o hlavných udalostiach Európskej minulosti, so špeciálnym zameraním na národnú dejiny Slovenska a živú históriu posledných 80 rokov, do ktorej patrí aj Nežná revolúcia.  

Uvedomujeme si, že dnešná politická situácia v Európe je poznačená populizmom a preto projekt 50+30 chce poskytnúť alternatívu týmto tendenciám.

 

 

 

 

Hits: 294