fbpx
Menu Zavrieť

S.A.F.E: Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých

„Pracovníci v oblasti vzdelávania dospelých sú kľúčovými hnacími silami na dosiahnutie sociálnych zmien vo svete.“

Šesť partnerov zo Slovenska, Lotyšska, Švédska, Litvy, Estónska a Holandska začalo strategické partnerstvo v oblasti vzdelávania dospelých, Erasmus+ s názvom: „Udržateľný prístup k životnému prostrediu vo vzdelávaní dospelých“ (č. 2019-1-LT01-KA204-060634).

Vzdelávací projekt je zameraný na rozvoj kompetencií zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých, ktorí vedú dospelých k udržateľnosti v širšom zmysle;

- k ochrane životného prostredia,

- k prevencii klimatických zmien,

- k menšej spotrebe,

- k životnému štýlu bez odpadu,

- k zdravému životného štýlu, reflektujúceho aspekty fyzického a aj duševného zdravia a

- k aktívnemu občianstvu.

Špecifickými Cieľmi tohto projektu sú :

  1. Pripraviť príručku pre zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých smerujúcu k posilneniu vzdelávania o cieľoch udržateľného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDG), ktorá okrem iného podporí vzdelávanie k zdravšiemu životnému štýlu, poskytne informácie o udržateľnej spotrebe, o ekologickej doprave a o energetickej úspornosti, ako aj o podpore udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu.
  2. Pripraviť materiál pre účastníkov vzdelávania dospelých, využívajúci metódy a princípy andragogiky, ktorý podporí dospelých v oblasti vzdelávania k udržateľnému rozvoju (Education for Sustainable Development ESD).

Na dosiahnutie týchto cieľov sa plánujú tri výstupy:

  1. Štúdia S.A.F.E (Sustainable Atittude For Environment) vo vzdelávaní dospelých;
  2. Príručka S.A.F.E pre vzdelávajúcich;
  3. Materiál S.A.F.E pre dospelých.

Výstupy poskytnú príležitosť pre zamestnancov pracujúcich v oblasti vzdelávania dospelých, na posilnenie a zlepšenie ich kompetencií v oblasti udržateľnosti. Očakáva sa, že projekt podnieti hlbší záujem účastníkov o ciele udržateľného rozvoja a povzbudí ich k aktívnemu občianstvu. Projekt prispeje k posilneniu medzinárodnej spolupráce a skúseností s propagáciou cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Taktiež sa očakáva, že výsledky projektu prinesú ďalší krok v procese posilňovania prístupu k udržateľnosti v partnerských krajinách, ako aj v celej Európe.

Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.

Eva Kuraňova & Ivan Rosa sa zúčastnili Kick-off stretnutia hosťovaného Švédskym partnerom More Mosaic, v Štokholme, počas ktorého boli bližšie diskutované špecifiká konkrétnych aktivít a výstupov strategického partnerstva.

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktorý odráža iba názory autorov. Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.