Menu Zavrieť

Fairbook

Od 19. do 29. júla sa trojica Slovákov vydala na tréningový kurz Erasmus+ do Cagliari, hlavného mesta talianskeho ostrova Sardínia. Tréningový kurz bol zameraný na prácu s mládežou s cieľom zlepšiť mediálnu gramotnosť na rôznych úrovniach. Participanti pochádzali z ChorvátskaPoľska, Portugalska, Španielska a Slovenska. Primárnym cieľom tréningu bolo zvýšiť kompetencie pracovníkov s mládežou spojené s mediálnou gramotnosťou, priblíženie si problému falošného spravodajstva, „post-pravda doby a konceptu entropie. 

Program tréningu pozostával z: 

  • budovania tímu medzi participantmi, 
  • vysvetlenie pojmov ako mediálna gramotnosť, falošné informácie, dezinformácie, trolling, entropia, post-pravda a pod. 
  • tlačová konferencia s organizátormi a lokálnymi orgánmi mesta Cagliari, 
  • workshop: realita mediálnej gramotnosti v našej krajine, 
  • prednáška s expertom na žurnalistiku spojená s otázkami aodpoveďami, 
  • film o mediálnej gramotnosti, 
  • tvorba a prezentácia vlastného semináru na tému mediálnej gramotnosti, 
  • trh mimovládnych organizácii, kde bola možnosť nadviazať medzinárodnú sieť partnerstiev medzi pracovníkmi smládežou,  
  • kultúrna noc, kde sme stručne predstavili Slovensko, 
  • reflexie, záverečné zhodnotenie aceremoniál. 

Väčšinu aktivít sme uskutočňovali v historickom srdci mesta, kde sme boli aj ubytovaní, avšak realizoval sa aj výlet na západné pobrežie a jeden workshop sme realizovali aj na krásnej pláži blízko mesta.

 

Ako to už býva zvykom, pokiaľ máte produktívny program a dobrú spoločnosť, čas plynie nesmierne rýchlo a inak tomu nebolo ani v našom prípade. Odnášame si novú perspektívu, priateľstvá a najmä obohacujúcu skúsenosť. Ďakujeme pekne za príležitosť reprezentovať Youthfully Yours SK, seba i našu krajinu. Srdečne odporúčame!

Hits: 104