Menu Zavrieť

Ako osobní účastníci viacerých študijných mobilít cítime prirodzenú potrebu informovať svojich rovesníkov o možnostiach, ktoré im ležia pri nohách. Prostredníctvom programovej štruktúry Európskej komisie Erasmus+ a najmä jej kľúčových akcií KA1 a KA2 sa snažíme zvyšovať kvalifikáciu a zručnosti našej cieľovej skupiny, ktoré jej umožnia plnohodnotne sa uplatniť na trhu práce alebo začať samostatne podnikať. Naším zámerom je sprostredkovať mladým ľuďom tieto príležitosti ako ich vysielajúca organizácia a poskytovať im potrebné informácie a vhodný mentoring pred ich odcestovaním. Zároveň im ostaneme nablízku počas pobytu v zahraničí.

YY ACTIVITIES 2

Prostredníctvom lokálnych projektov zdôrazňujeme dôležitosť medzinárodnej, študijnej alebo pracovnej skúsenosti pre mladého človeka a potrebu rešpektovať iné kultúry a národy.

Našou víziou je zvýšiť ambicióznosť rastúcej generácie, umožniť jej naplno využiť ponúkané príležitosti, ale zároveň aj jej potrebu vrátiť spoločnosti “požičané” a rozvíjať potenciál našej krajiny.

Hits: 777