Menu Zavrieť

EuroYouthVoice

EuroYouthVoice

V dňoch 2. apríl-10. apríla 2024 v Lotyšsku, sme boli súčasťou projektu EuroYouthVoice s témou o význame hlasu
mládeže vo voľbách do Európskeho parlamentu. Stretli sme sa úžasná slovenská partia, a teda bolo pre nás
jednoduchšie zapojiť sa hneď od začiatku aj medzi ostatných účastníkov z iných krajín.
Náš projekt sa uskutočnil v krásnom prostredí v blízkosti okolitých lesoch pri obci Sigulda. Mali sme prekrásny
výhľad na blízke lúky a prístupné lesné cestičky na prechádzky. Veľmi zaujímavý bol pre nás zážitok s počasím, keď
sme jeden deň stavali snehuliaka a druhý deň sme si užívali horúce počasie počas prechádzky. Bývali sme v útulných
chatkách a 2 hoteloch v okolí. Po každom dni pútavého neformálneho vzdelávania sme si mohli dopriať zaslúžený
pobyt v saune.
Tieto dni boli naplnené hodnotnými diskusiami, interaktívnymi hrami a poučnými stretnutiami, na ktorých sme
skúmali zložité fungovanie Európskej únie. Prostredníctvom pútavých workshopov a aktivít sme hlbšie pochopili
význam našich hlasov pri formovaní budúcnosti Európskej únie. Procesy v EÚ sme si nechali vysvetliť simulačnou
hrou nami všetkými. Dostali sme príležitosť byť kreatívni a prezentovať svoje názory a oboznámili sme sa so
situáciou v iných krajinách. Náš projekt oficiálne končí po kampani, na ktorej usilovne pracujeme ďalších 8 týždňov
po skončení projektu.
Ako to na projektoch býva, aj my sme mali možnosť zažiť kultúrnu noc. Bol to večer, kde jednotlivé štáty
prezentovali svoje tradície, jedlo, tanec a kultúru. Veľmi sme si to užili! Stoly boli počas kultúrnej noci naozaj bohaté
a mali sme možnosť ochutnať rôzne jedlá a pochúťky z Lotyšska, Bulharska, Rumunska, Francúzska, Španielska,
Talianska a Poľska. Okrem gastronomickej skúsenosti počas kultúrneho večera by sme chceli vyzdvihnúť reštauráciu,
kde sme si každý deň od raňajok až po večeru mohli užiť chutné a rozmanité jedlo.
Zdieľali sme príbehy, vymieňali si nápady a debatovali o problémoch, ktoré sú nám blízke, z neznámych ľudí sa stali
priatelia a kamarátstva prerástli do celoživotných spomienok. S humorom a učením, snehovými vločkami a slnečným
počasím sme objavili skutočnú silu hlasov mládeže a neobmedzený potenciál, ktorý sa skrýva v každom z nás, aby
sme mohli zmeniť náš svet k lepšiemu. Sigulda navždy bude mať špeciálne miesto v našich srdciach ako pozadie
nezabudnuteľnej kapitoly našej Erasmovej cesty.

 

 

 

Hits: 52

EuroYouthVoice! (Youth exchange)

 

 

The EuroYouthVoice initiative seeks to reignite the enthusiasm of young individuals towards civic and democratic processes across Europe. Its goal is to raise awareness about the significance of participating in the 2024 European elections and to promote such involvement within their communities.

 

2.-10.4.2024 - Krimulda, Latvia

 

Project organizator: MIHI Latvia

The training course will take place between the 2nd of April and the 10th of April 2024, in Krimulda, Latvia.

The project aim:  ЕuroYouthVoicе projеct aims to rе-еngagе young pеoplе’s intеrеst in civic and dеmocratic procеssеs in Еuropе, lеading to awarеnеss of thе importancе of participation in Еuropеan еlеctions 2024 and its promotion within thеir communitiеs.

Objectives of the meeting:

➔ Highlight how young pеoplе can shapе thеir national and Еuropеan dеcision-making procеssеs.

➔ Clarify thе rolе and functioning of Еuropеan institutions and thеir complеmеntarity with national procеssеs.

➔ Cultivatе critical thinking among participants in thеir approach to information convеyеd onlinе.
➔ Stimulatе thе crеativity of participants to initiatе digital campaigns promoting participation in thе 2024 Еuropеan еlеctions.

Working language: English

Number of participants: 5+1 (group leader - youth worker - familiar with post-project activities)

Participating Countries: Latvia, Romania, Spain, Poland, Italy, Bulgaria, Slovakia, France

 Participant requirements:

  • young people between 18-35 years old
  • group leader 30+;
  • young people interested in European elections and 8 main thematics: Climatе, Inclusion, Divеrsity, Еntrеprеnеurship, capacity of initiativе, еducation, civic lifе, and dеmocratic transparеncy

Important info:

Accommodation, meals, and the program throughout the project are fully reimbursed according to the rules of the Erasmus + program through the project organizer.

Travel costs will be reimbursed to the participant for up to 275€.

Each participant is individually responsible for the planning and implementation of the trip. Extremely important: The participant must keep the travel document to and from the destination and hand it over / send it to the project organizer according to his instructions.

Insurance: Travel insurance is NOT paid by the organization or subsequently reimbursed. Each participant must take out health insurance, which is valid in Latvia. 

How to apply for the project?

Send us your CV (in English) + motivation about why YOU should go to this project at project@youthfullyyours.sk

INFO PACK can be found here: [pdf-embedder url="https://youthfullyyours.sk/wp-content/uploads/2024/03/EuroYouthVoice-infopack.pdf" title="Info-pack EuroYouthVoice"]

Deadline: ASAP

ErasmusPlusO

Hits: 137