Menu Zavrieť

Get your horizons expanded!
(Tréningový kurz)

Ľudské práva, stereotypy a kritické myslenie.

 

 

/27. 8. - 4. 9. 2019/ Potenza/ Taliansko

Organizátor projektu: YES and LOGOS

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 27. augusta do 4. septembra 2019 v  historickom meste Potenza,  v Taliansku.

Hlavnou úlohou projektu je zvýšiť povedomie o ľudských právach a to najmä so zameraním na stereotypy, ktorými sme denne obklopení. S pomocou využitia kritického myslenia sa zapojíš aj do kreatívnej hry, kde si vyskúšaš rôzne role s cieľom lepšieho pochopenia ľudských práv a stereotypov.

Mobilita bude mať za cieľ:

 • prezentácia možností ako ochraňovať ľudské práva,
 • poskytnúť mládežníckym vedúcim nástroje a vedomosti ako zorganizovať LARP hry, ktoré prinesú nové nápady v oblasti dodržiavania ľudských práv v miestnych komunitách,
 • prehĺbenie vedomostí o oblastiach ľudských práv ako sú diskriminácia a integrácia,
 • poukázať, že narábanie s ľudskými právami môže byť uskutočnené pomocou rôznych spôsobov, s využitím neštandardných a kreatívnych metód,
 • vytváranie nástrojov, ktoré môžu byť použité pracovníkmi v lokálnych komunitách.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Taliansko, Bulharsko, Litva, Poľsko, Cyprus, Slovensko, Česko a Nemecko.

Počet účastníkov: 23

Kto je ideálny účastník projektu?                                                                             

 • Mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
 • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
 • osoba zaujímajúca sa o tému projektu,
 • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
 • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
 • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).      

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2-och mladých ľudí (1 chlapec + 1 dievča).
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural evening".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu. Organizátor požaduje dobrovoľný príspevok 10 € pre účastníkov prichádzajúcich z partnerskej organizácie (príspevok bude použitý na náklady, ktoré nepokrýva program Erasmus+ a ktoré budú využité za účelom zvýšenia komfortu účastníkov). Poplatok bude potrebné uhradiť na mieste. 

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Taliansku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFO PACK nájdeš práve TU!!!

Deadline na prihlásenie: 24. 5. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1214