Menu Zavrieť

Level APP
(Tréningový kurz pre pracovníkov s mládežou)

 

Nauč sa ako využiť technológie pri práci s mládežou!

 

/28. 01. - 05. 02. 2022/Rzeszów/ Poľsko

Organizátor projektu: INPRO

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 28. januára do 5. februára 2022 v meste Rzeszów v Poľsku.

„Level App“ je Erasmus tréning pre pracovníkov s mládežou s cieľom zlepšiť schopnosti 20 pracovníkov s mládežou v práci s novými technológiami . Účastníci budú zo 7 rôznych európskych organizácií z Arménska, Poľska, Slovenska, Ukrajiny, Grécka, Moldavska a Poľska.

V dobe digitalizácie a sociálnych médií je pre pracovníkov s mládežou výzvou udržať pozornosť mladých ľudí na dlhé obdobie. To je dôvod, prečo musíme poskytnúť nové znalosti a zručnosti o nových technológiách profesionálom zaoberajúcim sa mládežou a inšpirovať ich k tomu, aby tieto technológie zaviedli ako trvalý prvok vo svojej každodennej práci.

Účastníkmi je 20 už skúsených pracovníkov v odbore, ktorí chcú mať pozitívny vplyv na kvalitu miestnych projektov a programov pre mládež. Zlepšovaním svojich zručností zároveň zlepšujú kvalitu vzdelávania, ktoré ich organizácie poskytujú miestnej mládeži v týchto 7 krajinách.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Slovensko, Poľsko, Grécko, Ukrajina, Arménsko a Moldava

Počet účastníkov: 20

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Ľudia ktorí sa angažujú alebo pracujú s mládežou
  • sú členmi, dobrovoľníkmi alebo príjemcami partnerských organizácií
  • vedia komunikovať v angličtine
  • sú ochotní využívať nové technológie na zlepšenie svojej práce, sú zvedaví a majú už základné znalosti v danej téme, zaujímajú sa o neformálne vzdelávanie

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Poľsku.  

Očakáva sa, že všetci účastníci prídu 28. januára 2022 a odídu 5. februára 2022. Svoj pobyt v Poľsku si môžete predĺžiť až na dva dni pred alebo po projekte na vlastné náklady.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 25.11.2021

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 462