Menu Zavrieť

Social City 
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

mural-three-people-jumping-on-sidewalk

/10-19.12.2017/ Košice / Slovensko /

Ako môže Mesto - jeho rozloženie a vybavenie - podporiť sociálnu inklúziu mládeže? Príď sa dozvedieť do Košíc! 

Organizátor projektu: Youthfully Yours Sr https://youthfullyyours.sk/
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 10. do 19. decembra pri Košiciach.
Témy projektu: Problematika sociálnej exklúzie mládeže, Fragmentácia miest, Kriminalita mládeže v mestách, Výzvy územného plánovania miest, Opustenie historických centier miest mládežou a strata kultúrnej identity, Aktívne občianstvo mládeže
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických skúsenosti a zručností potrebných pre prácu s mládežou.
Cieľ projektu: Vypracovanie súboru pripomienok a návrhov k územnému plánovaniu miest s účelom podpory sociálnej inklúzie mládeže. Podpora tolerancie, solidarity a pochopenia voči osobám žijúcim a vyrastajúcim v okrajových mestských štvrtiach poznačených zvýšenou kriminalitou a nedostatkom možností. Tvorba nástrojov účinných v boji proti sociálnej exklúzii mládeže.
Zúčastnené krajiny: Dánsko, Rakúsko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Slovensko
Počet účastníkov: 26
Kto je ideálny účastník projektu? 
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu
  + osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií, 
  + osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,

- osoba pracujúca s problematikou sociálnej inklúzie mládeže , prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku, osoba aktívne sa zaujímajúca o rozloženie miest, funkcie mesta a jeho vybavenie

plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2),

- osoba aktívne sa zaujímajúca o program Erasmus+ s cieľom bližšie sa mu venovať v rámci Košického a Prešovského kraja

Požiadavky na skupinu: 
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 5 - tich účastníkov
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou.
V rámci skupiny je potrebné mať k dispozícii aspoň jeden laptop.

csm_Kosice%20sept%2019_8df7f785a0

kosice3

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program
 počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.
Info o ubytovaní: http://www.jahodnaresort.sk/
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené po predchádzajúcej konzultácii s organizátorom. Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne.
Poistenie: Poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 896