Menu Zavrieť

Story of my life 
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

 

 

/1.5 - 7.5.2018/ Limassol/ Cyprus

Poznáš riešenie utečeneckej krízy?

Organizátor projektu: DOREA Educational Institute WTF
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 1. mája do 7. mája 2018 v meste Limassol (Cyprus). 
Štáty Európskej únie čelia veľkému prílevu ľudí, ktorí odchádzajú zo svojej krajiny pre rôzne dôvody - vojna, vyhostenie alebo túžba po lepšom živote. Sme pripravení? Je dôležité uvedomiť si, že väčšina Európskych krajín nie je pripravená riešiť utečeneckú krízu samostatne - väčšina ľudí nemá vzdelanie ani nástroje na prácu s utečencami. Táto núdzová situácia spôsobila problémy v niekoľkých oblastiach: pedagógovia, pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci a mládežnícki vedúci pracujú s multikultúrnymi skupinami bez toho, aby absolvovali špeciálny výcvik alebo prípravu.
Hlavnými cieľmi projektu "Príbeh môjho života" sú teda:
- Podporiť medzisektorovú spoluprácu v oblasti práce s utečeneckou mládežou,
- Vybaviť pedagógov, pracovníkov s mládežou, sociálnych pracovníkov a mládežníckych vedúcich potrebnými zručnosťami, ktoré im uľahčia prácu v multikultúrnych skupinách mladých ľudí,
- Zvýšiť povedomie o interkultúrnom dialógu, 
- Podporiť rešpektovanie ľudských práv a toleranciu

Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických zručností a skúseností potrebných pre prácu s multikultúrnymi skupinami a s utečencami.
Zúčastnené krajiny:  Cyprus, Španielsko, Taliansko, Grécko, Bulharsko, Slovensko, Turecko, Macedónsko
Počet účastníkov: 25
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  + osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  + osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou migrácie a utečenectva, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                                                                                            
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele. Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".
Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Podrobnejšie info o ubytovaní nájdeš na 
Moniatis hotel, Limassol.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 1028