Menu Zavrieť

Youth Into Businesses
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

Chcel by si pomôcť mladým ľuďom pri ich ceste za prácou?

/20. 01. - 25. 01. 2020/ Targu-Jiu/ Rumunsko

Organizátor projektu: CECIS

Tréningový kurz sa uskutoční v termíne od 20. do 25. januára 2020 v meste Targe Jiu, v Rumunsku.

Hlavným cieľom projektu bude rozvinutie potrebných zručností a techník u pracovníkov s mládežou na to, aby boli následne schopní podporiť mládež pri ich vlastnej zárobkovej činnosti. Zameriate sa na kompetencie, ktoré poskytnú zmysluplnú podporu mladým, aby sa nebáli začať svoj vlastný biznis. Počas tréningu prediskutujete a rozviniete potrebné kroky na udržanie podnikateľskeho ducha u mládeži, ktorá ma záujem o naštartovanie svojho podnikania. Celý projekt sa bude niesť vo forme neformálneho vzdelávania.

Pracovný jazyk: Anglický.

Zúčastnené krajiny: Španielsko, Gruzínsko, Ukrajina, Arménsko, Slovensko a Taliansko.

Počet účastníkov: 21

Kto je ideálny účastník projektu?

  • mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, projektový koordinátor
  • osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  • osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
  • plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2).           

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 180 €.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Rumunsku.  

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.sk. Do predmetu uveď názov projetku.

INFOPACK nájdeš TU!!!

Deadline na prihlásenie: 28. 11. 2019

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 1024