Menu Zavrieť

Act Non-Formal vol. 2
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

bremen

/26.3 - 3.4.2018/ Brémy/ Nemecko

Čo je nové v neformálnom vzdelávaní NFE?

Organizátor projektu: Natur Kultur
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne od 26. marca do 3. apríla 2018 v meste Brémy (Nemecko).
Témy projektu: Inovatívne metódy a nástroje v Neformálnom vzdelávaní - NFE. Využitie drámy, kreatívneho písania, "theatre of the oppressed" a "Improv theatre".
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických zručností a skúseností potrebných pre podporu inklúzie mládeže s nedostatkom príležitostí.
Ciele projektu: Poskytnúť nové inovatívne metódy pre mládežnícke organizácie, ktoré pomôžu pracovníkom s mládežou v ich dennodennej činnosti v miestnych komunitách, najmä ak pracujú s mladými ľuďmi z tzv. marginalizovaných skupín - s obmedzenými príležitosťami. Podporiť kultúrnu rozmanitosť, porozumenie a uplatňovanie spoločných európskych hodnôt, ako je tolerancia a rešpektovanie ľudských práv.  
Zúčastnené krajiny:  Fínsko, Macedónsko, Maďarsko, Slovensko, Cyprus, Španielsko, Nemecko, Lotyšsko
Počet účastníkov: 38

Snímka

Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
  + osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
  + osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou migrácie a utečenectva, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                                                                                            
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 4 - tich účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

bremen2

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel programu Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu. 
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Nemecku.  Na žiadosť zabezpečí účastníkovi sprostredkovanie cestovného postenia vysielajúca organizácia.
Čo si so sebou zobrať? Osušku, kartičku poistenia - EPZP, pršiplášť, prezuvky, teplé oblečenie, skúsenosti s prácou s mladými, vlastné nápady
 
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 8