Menu Zavrieť

Erasmus+ na Gymnáziu Park mládeže 5

_DSC0255

Tlačová správa:

Dňa 15. decembra 2017 sa 26 účastníkov medzinárodného tréningového kurzu „Social City“ realizovaného v rámci programu Európskej únie na podporu vzdelávania, vedy, výskumu a športu Erasmus+ stretlo so študentami bilingválneho Gymnázia Park mládeže 5 v Košiciach.

Tréningový kurz bol zameraný na podporu sociálnej inklúzie marginalizovanej mládeže. Účastníci počas deviatich dní rozvíjali svoje kompetencie a zručnosti v práci s mládežou, diskutovali a zdieľali skúsenosti zo svojich komunít o témach ako fragmentácia miest, strata kultúrnej identity, izolácia mládeže a deviácie správania marginalizovanej mládeže.

_DSC0309

_DSC0405

Cieľom stretnutia účastníkov s miestnymi študentami bola hlbšia diskusia o týchto témach. Zatiaľ čo účastníci si mali aplikáciou konkrétnych techník zdokonaliť prácu s mládežou, študenti mali možnosť vyskúšať si aktivity neformálneho vzdelávania, prácu v skupine a tvorbu sociálnej kampane, to všetko za intenzívnej komunikácie v cudzích jazykoch.

Hlavnou aktivitou stretnutia bola sociálna kampaň vypracovaná spoločne účastníkmi a študentami, navrhujúca možné úpravy - vylepšenia budovy a fungovania školy, ktoré by významne podporili sociálnu integráciu mládeže. Predpokladaným záverečným výstupom tohto stretnutia mala byť občianska iniciatíva – podnet na vedenie gymnázia a následne zastupiteľov miestnej samosprávy vo veci zlepšujúcich návrhov odzrkadľujúcich výsledky sociálnej kampane.

_DSC0314

_DSC0286pracovníci s mládežou so študentami vytvorili priateľskú atmosféru a bezpečné prostredie

_DSC0338

_DSC0421
_DSC0426študenti si mali možnosť vyskúšať prácu v skupine a argumentovanie v cudzích jazykoch

_DSC0435

_DSC0358študenti gymnázia prezentujú sociálnu kampaň v anglickom jazyku

Projekt "Social City" bol finančne podporený programom Erasmus + , zrealizovaný organizáciou Youthfully Yours SRĎakujeme Gymnáziu Park mládeže 5 za možnosť pracovať s nadštandardne jazykovo vybavenými mladými občanmi.

ErasmusPlusOi_976263

cropped-66.png

Hits: 1041