Menu Zavrieť

All right for social rights

Koniec Júna bol pre dve Slovenky spojený s novým dobrodružstvom a intenzívnym projektom na tému sociálnych rovností v Talianskom mestečku Recoaro Terme. V priebehu 24.6-4.7 účastníčky nadviazali nielen nové kamarátstva, ale hlavne umocnili svoje vedomosti v problematikách akými sú diskriminácia, rasizmus, alebo sociálne a ľudské práva.

Výsledkom celého procesu bola reflexia aktuálnej situácie a informovanosti v rámci sociálnych práv na Slovensku a v ostatných zúčastnených krajinách patriacich do EU. Vďaka spojeniu vedomostí a rôznorodých pohľadov, problémov, ktoré boli pre každú krajinu špecifické, bolo možné vytvoriť návrhy projektových realizácii na prekonanie určitých tvrdostí. Samotný  projekt bol obohatením i pre každodenný život bežných ľudí keďže bol  zameraný i na práva a povinnosti zamestnancov, či študentov. Široký záber projektu, čo sa sociálnych práv týka a distingvované diskusie viedli  koniec koncov k efektívnej výmene vedomostí, kontaktov a môžu byť cestou k vzniku prípadných budúcich spoluprác.

V neposlednom rade patrí vďaka organizátorom projektu, ktorý umožnili internacionálnu kooperáciu mladých ľudí a poskytli možnosť nadviazania nových kontaktov. 

Hits: 129