Menu Zavrieť

Learning about Human Rights on Cyprus

Mobilita pracovníkov s mládežou v Larnace na Cypre sa týkala problematiky ľudských práv.   

 

Svoje znalosti sme nadobudli prostredníctvom rôznych metód. Napríklad teambuildingové aktivity, energizeers, role plays, workshops, sessions a reflection. Výstupom z aktivít bola kampaň, rozhovory s účastníkmi, plagát, video a challenge, týkajúci sa spomínanej témy.   

Počas celej doby tréningu sme sa rozvíjali tak ako osobnostne, tak aj profesionálne. Zlepšili sme si sociálne ale aj jazykové zručnosti. Vďaka tréningu vieme odlíšiť kedy sa ľudské práva porušujú a kedy nie. Vieme ako pristupovať k prípadu a ako chrániť ľudské práva. Lepšie sme pochopili, že kultúrne rozdiely nepredstavujú žiadnu bariéru v nadväzovaní nových kontaktov a vytváraní kamarátstiev. Medzinárodné večery nám priblížili kultúru iných krajín, ochutnali sme rôzne tradičné jedlá a naučili sa typické národné tance. Diverzita účastníkov nám pomohla lepšie pochopiť rešpektovanie ľudských práv, tolerovanie názorov a myšlienok druhých, či už na známu alebo menej známu tému.  

Medzi naše najsilnejšie zážitky patrí návšteva táboru pre utečencov. Skúsenosť nám dopomohla k uvedomeniu si našich životných hodnôt.  

Medzi ďalšie nezabudnuteľné zážitky patrí Tavern Night - typická Cyperská noc, s tradičným jedlom a tancami.  

Znalosti nadobudnuté počas projektu chceme šíriť aj naďalej, aby sme neustále pripomínali dôležitosť témy.Ďakujeme organizácií YouthfullyYours za poskytnutie príležitosti a pevne veríme, že budeme mať možnosť stať sa súčasťou aj ďalších projektov.  

 

Jessica, Rebeka, Timea 

Hits: 138