Menu Zavrieť

Global World? Global Learning- Education for global equity

 „Nikdy nepochybuj o tom, že malá skupina premýšľavých a odhodlaných občanov nemôže zmeniť svet; v skutočnosti je to jediná vec, ktorá kedy bola." (M. Mead) 

Od 7. do 13. novembra 2022 sa dvadsaťosem pracovníkov s mládežou z Poľska, Českej republiky, Talianska, Slovenska, Francúzska a Nemecka zišlo v Grillenburgu pri Drážďanoch, aby sa zúčastnili na školiacom kurze Erasmus+ „Globálny svet? Globálne vzdelávanie! - Vzdelávanie pre globálnu spravodlivosť“ organizované CAMBIO e.V. 

Počas spoločne stráveného týždňa sme sa zoznámili s konceptom globálnej výchovy k občianstvu (GCED), objavili nové vzdelávacie metódy a rozšírili si vnímanie globálnych problémov a možných riešení. Účastníci mali možnosť učiť sa praxou a priamo otestovať obsah, ktorý sa naučili vedením workshopov GCED pre ostatných účastníkov vo dvojiciach alebo malých skupinách. Odvážnejší si vyskúšali svoje moderátorské schopnosti aj v medzinárodnej škole v Drážďanoch so stredoškolákmi, ktorí ich srdečne privítali a cenili si zážitok z otvorenej mysle. 

Obsah metód pokrýval kľúčové aspekty našich globalizovaných súčasných spoločností. Účastníci mali možnosť rozpracovať svoje workshopy na témy, ako sú svetové nerovnosti, náš spôsob spotreby a zlé hospodárenie s prírodnými zdrojmi, história potravín a vzťah s kolonializmom, rôzne možné stratégie smerom k udržateľnosti a naše príležitosti na akciu na zmenu sveta. 

Okrem workshopov účastníci využili čas na zamyslenie sa nad svojimi činmi a napísali si list o tom, ako chcú formovať našu spoločnú budúcnosť na tejto krásnej, no krehkej planéte. 

Tréningový kurz bol tiež fázou medzikultúrnej výmeny a aktívneho kritického myslenia o mechanizmoch, ktoré vedú naše spoločnosti na národnej a medzinárodnej úrovni. V tejto súvislosti bol usporiadaný interkultúrny večer, počas ktorého sa účastníci so skupinou podelili o množstvo jedla, predmetov a zaujímavých faktov týkajúcich sa ich rodnej krajiny. Počas iných večerov bol čas na výmenu nápadov o tom, ako transformovať školský systém a na zoznámenie sa s miestnymi iniciatívami, ktoré fungujú vo vzdelávaní pre trvalo udržateľný rozvoj, s Lisou, miestnou aktivistkou, ktorá predstavila účastníkom svoj projekt a podelila sa o svoju vášeň. na ochranu biodiverzity.

Výsledkom tohto školenia Global Learning bolo, že účastníci získali poznatky o tom, ako zmeniť svoje správanie smerom k udržateľnejšiemu životnému štýlu, a spoznali príklady toho, ako priniesť obsah do ich miestneho kontextu pomocou metód GCED ako možného a ľahko použiteľného prostriedku. posilňovanie hodnôt ako tolerancia, sloboda, ekológia a ľudské práva.

Hits: 65