Menu Zavrieť

Youth Work for Shaping an Inclusive Society
(Mobilita pracovníkov s mládežou)

/11.-20.7.2018/ Sofia/ Bulharsko

Chceš pracovať s mladými ľuďmi, ale nie si na to pripravený?

Organizátor projektu: New Opportunities Association
Mobilita pracovníkov s mládežou sa uskutoční v termíne 11. - 20. júl 2018 v Sofii (Bulharsko).
Ako účastník sa naučíš:
- spolupracovať s mladými
- aké kompetencie má pracovník s mládežou
- aktívne počúvať, klásť silné otázky, komunikovať priamo
- pomáhať mladým ľuďom, rozvíjať projekty a iniciatívy
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť mládežníckym leadrom, pracovníkom s mládežou a pedagógom inovatívne zručnosti pri zavádzaní nových techník k redukovaniu bariér sociálnej inklúzie a na podporu dodržiavania ľudských práv. Cieľom je taktiež zvýšiť kvalifikáciu pracovníkov s mládežou na rozvoj, účasť a riadenie programov a projektov, ako aj komunikačné a mediálne kampane, ktoré podporia pozdvihnutie sociálnej inklúzie.
 
Pracovný jazyk: Anglický.
Počas projektu budú používané a rozvíjané metódy neformálneho vzdelávania za účelom získania nových praktických zručností a skúseností potrebných pre podporu inklúzie mládeže s nedostatkom príležitostí.
Zúčastnené krajiny:  Gruzínsko, Estónsko, Taliansko, Litva, Poľsko, Slovensko, Ukrajina, Turecko, Česká republika, Španielsko, Grécko
Počet účastníkov:33
Kto je ideálny účastník projektu?
mládežnícky vedúci, pracovník s mládežou, sociálny pracovník, osoba reprezentujúca určitú mládežnícku skupinu,
+ osoba pripravujúca sa na niektorú z uvedených pozícií,
+ osoba so záujmom pôsobiť v budúcnosti na jednej z uvedených pozícií,
- osoba pracujúca s problematikou sociálnej inklúzie, prípadne osoba aktívne sa zaujímajúca o uvedenú problematiku alebo pochádzajúca z marginalizovanej skupiny ,
plnoletá osoba (horná veková hranica nie je určená),
- osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku (požaduje sa stredne pokročilá znalosť jazyka na úrovni B1 – B2)                                                           
Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 3 - och účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou počas "Inter-cultural night".

Dôležité info:
Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus + prostredníctvom organizátora projektu.
Cestovné náklady budú účastníkovi hradené do výšky 275 .
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať / odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií. Dni na cestovanie: 10.7 (príchod) a 21.7 (odchod).
Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané.
Ako sa prihlásiť?
Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu prečo práve ty by si mál ísť na tento projekt na info@youthfullyyours.sk
INFO PACK nájdeš práve TU!!!
Projekt je finančne podporený programom Erasmus +
ErasmusPlusO

Hits: 712