Menu Zavrieť

“CRItical THinking as 21st century key competence: youth and mass media (CRITH)”

Po roku Covidu a lockdownu sa nám naskytla príležitosť vycestovať na úžasný Erasmus+ tréningový kurz v krásnom poľskom meste Rzeszow. 

Na tréningovom kurze sme sa naučili množstvo nových informácií o médiách, typoch manipulácií a argumentačných skratkách. Spoznali sme nové kultúry, ich tradície, ale najmä sme získali nových priateľov.  

Sme veľmi vďační za túto príležitosť a odporúčame každému, aby podobnú príležitosť využil.  

Tím Slovensko 

After a year of Covid and lockdown, we had the opportunity to go on an amazing Erasmus+ training course in the beautiful Polish city of Rzeszow. 

On the training course we learned a lot of new information about media, types of manipulation and argumentative shortcuts.  We got to know new cultures, their traditions, but most importantly we made new friends.  

We are very grateful for this opportunity and recommend everyone to take advantage of similar opportunities.  

Team Slovakia. 

Hits: 117