Menu Zavrieť

Stay Healthy (Dánsko)

Trvalo to síce takmer rok, no napokon sme sa nášho vytúženého dánskeho dobrodružstva dočkali. A že to teda bola jazda! Slovensko, Litva, Taliansko, Poľsko, Rumunsko – 5 krajín, 10 nabitých dní plných outdoorových aktivít, teambuildingových workshopov a ostrého dánskeho slnka. Čo na začiatku začalo ako stretnutie skupiny neznámych ľudí skončilo ako emotívne lúčenie rodiny, ktorá sa rozchádza do sveta a nevie, kedy sa jej členom podarí znovu sa stretnúť.  

 

Dánska príroda a výnimočne teplé počasie sa postarali o tú správnu atmosféru. Keďže témou výmeny bolo „Stay healthy in a multicultural society“, naše aktivity sa odohrávali prevažne vonku. Divadelné predstavenia, simulačné hry, brainstormingové aktivity či športová súťaž o najrýchlejšiu krajinu – naše aktivity boli rozmanité a každý deň iné. Samozrejme, nesmeli chýbať ani naše obľúbené medzinárodné noci, kde sme konečne aj my, Slováci, mali možnosť ukázať všetkým okolo, ako sa to na tom malom Slovensku vlastne pije žije.  

 

Okrem bežných aktivít sme strávili deň pri mori na krásnej, no veternej dánskej pláži, kde nás slnko za pár hodín spálilo tak, ako asi ešte nikdy. Kto by bol povedal, že ešte aj v Dánsku budeme potrebovať opaľovací krém? Okrem „barbecue dňa“ bol pre nás zorganizovaný aj celodenný výlet do Aarhusu, druhého najväčšieho dánskeho mesta a populárnej destinácie medzinárodných študentov, kde sme okrem prehliadky mesta robili populárnu „paperclip challenge“ a spoznali tak množstvo milých ľudí so zaujímavými osudmi. Navyše, počas projektu sa oslavovalo niekoľko narodenín, vždy účastníka z inej krajiny, vďaka čomu bol tento projekt o to viac výnimočný. Vytvorila sa krásna atmosféra, ktorú človek často na projektoch nenájde. Každý z nás je nesmierne vďačný za možnosť zúčastniť sa tohto projektu a ani jeden z nás si nevie predstaviť nepoznať ľudí, ktorých sme na projekte stretli. 

 

No a zatiaľ čo my si z Dánska odnášame nezabudnuteľné momenty a silné priateľstvá, naša spálená pokožka si odnáša traumu tohto leta. Vraj sme vychytali najteplejší týždeň roka, takže nakoniec je všetko tak, ako malo byť, a to nekonečné čakanie stálo za to J 

It took almost a year, but in the end, we finally managed to experience our crazy danish adventure. And boy, what a ride it was! Slovakia, Lithuania, Italy, Poland, Romania – 5 countries, 10 days full of outdoor activities, teambuilding workshops, and strong danish sun. What at the beginning seemed like a meeting of a group of strangers, ended as an emotional goodbye of a family, whose members are parting their ways and have no idea when they will cross paths again. 

 

Danish nature and extraordinarily warm weather secured the proper atmosphere. Because the topic of the exchange was to „Stay healthy in a multicultural society“, our activities were mainly conducted outside. Theater performances, simulation games, brainstorming activities, or a sport competition about the fastest country – each day, the activities varied. Of course, our favorite intercultural nights cannot be forgotten, as it was there where us, Slovaks, finally had a chance to show everyone how we drink live in Slovakia. 

 

Besides the usual activities, we’ve spent a day by the sea on a beautiful but windy danish beach, where we got sunburned like hell within a few hours. Who would have thought that sunscreen is a must even in Denmark? Besides the „barbecue day“, a full daytrip to Aarhus, the second biggest danish city and a popular destination among the international students was organized for us. Here, besides the usual wondering around, we also participated in the „paperclip challenge“ and, as a result, we’ve met a number of great people with interesting stories to share. Moreover, various participants celebrated their birthdays during the project, always being a person from a different country, which made the project even more special, as it created a type of atmosphere oftentimes absent on similar projects. Each one of us is extremely grateful for the opportunity to participate on this project and neither one of us can imagine NOT knowing those we met during our stay. 

 

And while the six of us are bringing home unforgettable moments and strong friendships, our burned skin is going home with a trauma of the summer. They say we came during the hottest week of the year, so I guess at the end of the day, everything is the way it was supposed to be J 

Hits: 129