Menu Zavrieť

Techworking

 Naše skúsenosti s Erazmom + predčili naše očakávania. Téma, kotrá možno nebola pre nás lahká sa ujala a zvládli sme ju nad naše očakávania. Videli sme veľa nových vecí, miest  a taktiež spoznali veľa nových ľudí. Vytvorili sme nové priateľstvá, kotré budu zaručene trvať aj dlhú dobu potom. Navštívili sme observatórium, ktoré nám umožnilo odhaliť tajomstvá vesmíru. Spoznali sme krásy malebného mestečka Aras de Los Olmos.

 

Botanická záhrada, ktorá bola taktiež bodom nášho programu nás uchvátila svojou krásov. Každí účastník si odniesol niečo v podobe vedomostí o iných krajinách ale aj o španielsku. Dozvedeli sme sa praktické veci o CV a taktiež o chodu celého projektu. Pomohlo mi to pozrieť sa na svet z inej prespektívy a zaručene si chcem tento zážitok zopakovať.

Our experience with Erasmus + exceeded our expectations. The topic, which may not have been easy for us, was taken up and we managed it beyond our expectations. We saw a lot of new things, places and also met a lot of new people. We have formed new friendships, which I will definitely last for a long time afterwards. We visited an observatory that allowed us to uncover the secrets of the universe. We got to know the beauties of the picturesque town of Aras de Los Olmos. The botanical garden, which was also the point of our program, captivated us with its beauty. Each participant took something in the form of knowledge about other countries but also about Spain. We learned practical things about CV and also about the operation of the whole project. It helped me to look at the world from a different perspective and I definitely want to repeat this experience.

Hits: 77