Menu Zavrieť

YouthStartUp+

Posielame pozdrav zo slnečnej dedinky v Španielsku. Stretli sa tu mladí ľudia z 8 európskych krajín so záujmom dozvedieť sa viac o podnikaní, startupoch a nezamestnanosti mladých.
Prvý deň sme strávili spoznávaním sa a teraz sa už naplno venujeme našej téme. Rozdelili sme sa do skupín a máme možnosť vyriešiť jeden z problémov, ktorý považujeme za relevantný a predovšetkým dôležitý pre nás.
V najbližších dňoch budeme mať priestor pre vyvinutie vlastného biznis plánu, ktorý daný problém vyrieši.
Tešíme sa na nadchádzajúce dni plné kreativity, inovačných nápadov a pozitívnej energie! 🙂
#youthfullyyours#coconutwork#erasmusplus#ysuplus#youthexchange @coconutwork

We send greetings from a sunny village in Spain. Young people from 8 European countries met here to learn more about entrepreneurship, startups and youth unemployment.
We spent the first day getting to know each other and now we are fully dedicated to our topic. We have divided into groups and we have the opportunity to solve one of the problems that we consider relevant and, above all, important to us.
In the coming days, we will have room to develop our own business plan that will solve the problem.
We look forward to the coming days full of creativity, innovative ideas and positive energy! 🙂
# youthfullyyours # coconutwork # erasmusplus # ysuplus # youthexchange @coconutwork

Hits: 134