Menu Zavrieť

Digital Natives - názor účastníčky Veroniky /SK

Akákoľvek práca s mládežou je za každých okolností výzvou a zároveň aj zodpovednosťou. Táto práca si vyžaduje neustále prispôsobovanie sa „jazyku“ mladších generácií, s ktorými ako učitelia, vychovávatelia, lektori – či všeobecne, ako pracovníci s mládežou prichádzame do kontaktu. O význame a prínosoch digitalizácie bol aj tréningový kurz s názvom „Digital Natives“ podporený programom Erasmus+, ktorý sa konal v termíne od 12. do 29. októbra 2019 v chorvátskom meste Zadar. Organizátorom tohto tréningového kurzu boli členovia chorvátskej organizácie Udruga Prizma.

Vždy, keď sa rozhodnem vycestovať za projektom ERASMUS+ do inej krajiny, je to také malé-veľké dobrodružstvo. Začína v momente, kedy si plánujem svoju cestu, hľadám najvýhodnejšiu letenku a plná očakávania a zvedavosti čakám na deň „D“. Inak tomu nebolo ani v prípade projektu, za ktorým som vycestovala do chorvátskeho mestečka Zadar, plného historických pamiatok a krásnych pobreží.

Už spomínaný kurz Digital Natives bol určený pre pracovníkov s mládežou všeobecne, sociálnych pracovníkov či mládežníckych vedúcich, pričom sa ho zúčastnili účastníci z Talianska, Španielska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Portugalska, Chorvátska a zo Slovenska. Spoločne sme vytvorili komunitu 22 nadšencov s rôznym pracovným zameraním, kultúrnym zázemím, inšpiratívnymi skúsenosťami a ambíciou byť viac zodpovednými digitálnymi domorodcami a zároveň znalosti z kurzu zdieľať vo svojich komunitách.

Hlavnou témou kurzu najmä zvýšiť naše digitálne kompetencie v oblasti bezpečnosti na internete a ako nebyť len pasívnym prijímateľom informácií z médií, ale naopak, cieľom bolo najmä rozvinúť kritické myslenie. Úplne skvelým prínosom pre nás bolo, že sme spoznali a naučili sa rôzne tooly, aplikácie a grify, čím sme rozvinuli svoju digitálnu gramotnosť. Okrem toho sme pracovali s kamerami a fotoaparátmi, ktoré zabezpečil organizátor tréningového kurzu. Získali sme základné informácie o tom, ako nahrávať videá a robiť kvalitné fotografie.

Samotný projekt sa samozrejme neniesol len v atmosfére neformálneho vzdelávania. V tretí deň projektu nám organizátori pripravili výlet po meste Zadar a vedľajšou úlohou účastníkov bolo prezentovať svoju krajinu a jej kultúru interaktívnou formou počas „inter-cultural night“. Skupinka slovenských účastníkov (spolu so mnou) ostatným pošteklila chuťové poháriky najmä tradičnými slovenskými syrmi, horalkami a domácou údenou klobásou.

Na záver môžem jedine konštatovať, že opustiť na chvíľu svoj domov a vycestovať za akýmkoľvek projektom Erasmus+ je určite jedna z najlepších skúseností, aké môžeš získať! Stačí si len nájsť vhodnú tému, vybrať z ponuky tému, ktorá Ti je blízka a hor sa za dobrodružstvom!

Hits: 160