Menu Zavrieť

Kreativita pri hľadaní riešení

Koncepcia sociálnej súdržnosti a zvyšovanie sebavedomia mladých ľudí

NGO L´Orma, ktorá organizovala projekt Re-ACT na talianskom pobreží v meste Finale Ligure sa sústreduje najmä na oblasť využívania fyzickej aktivity ako nástroja komunikácie, vzdelávania, osobnostného rastu a získavania vedomostí pre mladých ľudí.

Divadlo ako prostriedok učenia sa

V rámci tohto projektu sme často krát využívali divadlo a hudobné predstavenie ako súčasť fyzického a umeleckého vyjadrovania. Taktiež sme rozvinuli svoje vedomosti v oblasti Forum Theatre ,,divadlo utlačovaných, ktoré vyzýva publikum k zamysleniu sa nad životnými otázkami a vyžaduje pri tom aktívny prístup. Toto divadlo je prostriedkom sociálnej zmeny a predstavuje nástroj osobného a kolektívneho oslobodenia, ktoré zdôrazňujú kreativitu pri hľadaní možných riešení rôznych problematických scenárov. Cieľom projektu bolo zamerať sa na koncepciu sociálnej súdržnosti s osobitným zameraním na občiansku a sociálnu schopnosť posilňovať sebavedomie a mäkké zručnosti u dospievajúcich vo veku od 14 do 18 rokov. 

Nezvyčajná a zaujímavá forma

Ohľadne témy projektu sme prvotne nevedeli, čo môžeme očakávať, keďže sme sa projektu podobného charakteru vminulosti ešte nezúčastnili. Napriek tomu téma projektu Re-ACT pre nás obe bola zaujímavá aj keď nezvyčajná. Dúfame, že v budúcnosti budeme mať možnosť stať sa  súčasťou aj iných projektov, pretože je to skvelá príležitosť, ako rozšíriť svoje vedomosti o niečo nové, spoznať ostatné kultúry, či spoznať nových priateľov.  

Aktívni a pozitívny prístup organizátora

Hlavný organizátor Daniele mal vždy pozitívny prístup a snažil sa vyjsť v ústrety v každom jednom hľadisku. Napriek tomu, že to bol jeden z jeho prvých projektov v úlohe organizátora, oceňujeme najmä jeho komunikačné schopnosti rovnako ako aj organizačnú štruktúru projektu, ktorá bola časovo náročná. Daniele sme si obľúbili hlavne ako človeka s ktorým aj naďalej ostávame v kontakte a v budúcnosti sa opätovne rady zúčastníme jeho budúcich projektov.

 

Hits: 135