Menu Zavrieť

Tréning Sociálneho Podnikania v Istanbule

Balenie kufrov. Letisková kontrola. Odlet z Viedne. Prílet do Istanbulu. Chaos na autobusovej zastávke… Nie, nešlo o začiatok dovolenky, ale o tréning Sociálneho podnikania v Istanbule sprostredkovaného organizáciou YoutfullyYours SK. Mnohí z nás nevedeli, čo od projektu čakať, no boli sme veľmi spokojní s priebehom, organizáciou, ako aj témou projektu.  Nadobudli sme vedomosti pri práci s ľuďmi z rôznych krajín, naučili sa ako komunikovať v skupine ľudí s rôznymi názormi a pohľadmi na život, naučili sme sa tvoriť a prichádzať s nápadmi v časovej tiesni, pochopili sme, na čo je potrebné myslieť pred začatím podnikateľskej činnosti, spoznávali sme sa navzájom a nadväzovali kontakty.

Počas dňa sme absolvovali neformálne aktivity zamerané na tímovú prácu, time management, rozvoj soft skills, sebapoznávanie, no rovnako sme sa vzdelávali v oblasti podnikateľskej činnosti - čo obnáša, na čo sa pripraviť, ako zvoliť stratégiu, na čo treba myslieť pred začatím, atď. Pri aktivitách sme boli vždy rozdelení do skupín (skupinu tvorili vždy  iní ľudia, čomu dávame veľké plus) a nakoľko sa ľudia v skupinách striedali, tak sme sa naučili pracovať s inými ľuďmi, prichádzať s novými nápadmi a získavať informácie ako to funguje v ďalších krajinách, vypočuť si príklady z praxe sociálneho podnikania práve u nich. 

Organizátor projektu - Abdullah - mal veľmi ľudský prístup, hovoril po anglicky a viedol celý tréning Sociálneho podnikania. Bol veľmi ústretový, vypočul si naše názory, dával nám priestor pre sebarozvoj, prácu v skupine, kreativitu,... na konci dňa sme mali vždy priestor pre feedback, na základe ktorého sa potom Abdullah snažil vyhovieť našim výhradam alebo novým nápadom, ktoré sa nám zdali potrebné pre správny chod tréningu. Hlavnému organizátorovi pomáhala aj jeho manželka, ktorá napriek faktu, že nehovorila anglicky, bola veľmi milá a starostlivá. 

Počas projektu sme mali jeden voľný deň, počas ktorého sme sa vybrali do európskej časti Istanbulu, kde sme navštívili všetky dôležité pamiatky a ochutnali tradičné turecké jedlá. Miestni ľudia boli veľmi srdeční a ochotní pomôcť nám, keď sme stratili alebo nevedeli nájsť svoj autobus, ktorý nás dovedie k hotelu. 

V predposledný deň nášho tréningu Sociálneho podnikania sme mali možnosť predstaviť svoju krajinu na Cultural Night, kde každá skupina pripravila pochutiny a tradičné jedlá zo svojej domoviny, tancovali sme národné tance a zhovárali sa o jednotlivých národných črtách zúčastnených krajín. Samozrejme, skúsenosti a poznatky sme si medzi sebou vymieňali počas celého týždňa, či už počas obedov alebo pri práci v skupinách, kedy nám rôzne pohľady na jediný problém, pomohli vyriešiť ho a priniesť inovatívnu myšlienku.  

Záverom môžeme konštatovať, že tento projekt bol pre každého veľkým prínosom v pracovnej, ale aj osobnej sfére a určite sa tešíme na ďalšie projekty organizované YouthfullyYours SK (no taktiež na čarovný Istanbul). 

Hits: 135