Menu Zavrieť

Promoting Social Inclusion through Affirming Diversity

Ako čo najviac znížiť sociálne vylúčenie pri práci s mládežou - to bol hlavný cieľ projektu, ktorého sme sa zúčastnili od 3. do 11. októbra. Mali sme možnosť byť súčasťou úžasnej skupiny ľudí, ktorí sú zapojení do rôznych mládežníckych organizácií s mnohými zaujímavými projektmi a nápadmi.

Tento tréningový kurz sa uskutočnil v chorvátskom Zadarektorého súčasťou bola aj slovenská skupina a celkovo sa tam zišlo 24 pracovníkov s mládežou z 8 európskych krajín, aby diskutovali o tom, ako zvýšiť kvalitu ich každodennej práce, ktorá čelí sociálnym a kultúrnym prekážkam. 

Účel projektu bol dosiahnutý prostredníctvom rôznych aktivít, vďaka ktorým sme mali možnosti diskutovať o sociálnom začlenení sa a podeliť sa o svoje skúsenosti z tejto oblasti bez akýchkoľvek predsudkov či súdenia. Okrem iného sme sa naučili ako viesť medzikultúrny a medzináboženský dialóg. Ďalšia aktivita s názvom "Spravte krok vpred" nám umožnila zamyslieť sa nad ľuďmi s odlišným pôvodom, náboženstvom, zdravotným postihnutím alebo nad ľuďmi, ktorí trpia rôznymi závislosťami. Diskutovali sme tiež o európskych hodnotách a otázkach identity na seminároch, ktoré boli teoretické aj praktické. Načrtli sme body ako sú: osobná sloboda, ľudská dôstojnosť, solidarita, aktívna občianska spoločnosť, trhové hospodárstvo, demokracia a právny štát. Všetci sme sa zhodli, že tieto hodnoty sú pre nás veľmi dôležité a že formujú našu identitu. 

Čo sa týka podpory aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia, mali sme príležitosť vyjadriť, aké sú naše predstavy o „aktívnom občianstve“ a prečo je pre našu spoločnosť také dôležité. Prostredníctvom hier play-roles sme mohli prezentovať svoje vlastné nápady, ktoré sme neskôr predstavili všetkým účastníkom. Práca v skupine plnej ľudí s otvoreným zmýšľaním a spolupráca v tak multikultúrnom prostredí nás motivovala k tvrdej prácino okrem toho aj k zábave a dobre strávenému času.

Nakoľko má každý iné kultúrne zázemie, tradície a názory, otvorené diskusie boli skvelou príležitosťou zdieľať naše osobné skúsenosti a myšlienky, naučili sme sa, že sa na situáciu musíme pozerať aj z inej perspektívy a pochopiť dôležitosť sociálneho začlenenia a integrácie. Vďaka tomu sa nám podarilo vybudovať vzájomnú dôveru. 

Na konci projektu, každý účastník dostal Youthpass, certifikát preukazujúci našu participáciu, ktorý obsahuje kompetencie a zručnosti, ktoré sme získali počas školenia.

Tento tréning bol úžasná príležitosť pre náš rast a moja chvála patrí organizácii Youthfully Yours SK, že sme mohli byť jeho súčasťou.

Hits: 111