fbpx
Menu Zavrieť

Promoting Social Inclusion through Affirming Diversity

Naučiť sa, ako čo najviac znížiť sociálne vylúčenie pri práci s mládežou - to bol hlavný cieľ tréningového kurzu, ktorého sme sa zúčastnili od 3. do 11. októbra. Mali sme možnosť byť súčasťou úžasnej skupiny ľudí, ktorí sú zapojení do rôznych mládežníckych organizácií s mnohými zaujímavými projektmi a nápadmi.

V chorvátskom Zadare sa uskutočnil tréningový kurz, ktorého súčasťou bola aj slovenská skupina a celkovo sa zišlo 24 pracovníkov s mládežou z 8 európskych krajín, aby diskutovali o tom, ako zvýšiť kvalitu ich každodennej práce s mládežou, ktorá čelí sociálnym a kultúrnym prekážkam. 

Cieľ projektu bol dosiahnutý prostredníctvom rôznych aktivít. Rozšírili sme si vedomostimedzikultúrnom a medzináboženskom dialógu rôznymi aktivitami, ako bol napríklad „Bohm Dialogue“, kde sme mali možnosť diskutovať o sociálnom začlenení a podeliť sa o svoje skúsenosti v tejto oblasti úplne otvorene bez akýchkoľvek predsudkov, či súdeniaĎalej sme mali aktivitu nazvanú „Spravte krok vpred“, kde sme dostali určitú rolu a následne sme pri daných výrokoch mali spraviť krok vpred, ak sa s nimi stotožňujeme, alebo zostať stáť, ak sa s nimi nestotožňujeme. Toto cvičenie nám pomohlo zamyslieť sa nad ľuďmi s rôznym pôvodom, náboženstvom, zdravotným postihnutím alebo dokonca závislosťami. Diskutovali sme tiež o európskych hodnotách a otázkach identity na seminároch, ktoré boli teoretické aj praktické. Diskutovali sme o hlavných európskych hodnotách, ako sú osobná sloboda, ľudská dôstojnosť, solidarita, aktívna občianska spoločnosť, trhové hospodárstvo, demokracia a právny štát. Všetci sme sa zhodli, že tieto hodnoty sú pre nás veľmi dôležité, ale existuje ich viac, ktoré formujú našu identitu. 

Čo sa týka podpory aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia, mali sme príležitosť prediskutovať, aké sú naše predstavy o „aktívnom občianstve“ a prečo je pre našu spoločnosť taký dôležitý. Prostredníctvom hier play-roles sme mohli prezentovať svoje vlastné nápady, ktoré sme neskôr predstavili všetkým účastníkom. Práca v skupine plnej ľudí s otvoreným zmýšľaním a spolupráca v tak multikultúrnom prostredí nás motivovala k tvrdej prácino okrem toho aj k zábave a dobre strávenému času. Nakoľko má každý iné kultúrne zázemie, tradície a názory, otvorené diskusie boli skvelou príležitosťou zdieľať naše osobné skúsenosti a myšlienky, naučili sme sa, že sa na situáciu musíme pozerať z inej perspektívy a pochopiť dôležitosť sociálneho začlenenia a integrácie. Zdieľanie osobných príbehov a príkladov z našich životov nám pomohlo vybudovať si vzájomnú dôveru a podporilo úctu k rôznym uhlom pohľadu. Pretože všetci boli zahrnutí do aktivít a mali priestor na vyjadrenie, učenie bolo oveľa jednoduchšie.

Na konci každý účastník dostal Youthpass, certifikát preukazujúci, že sme sa zúčastnili projektu. Obsahuje kompetencie a zručnosti, ktoré sme získali počas školenia.

Tento tréning bol úžasná príležitosť pre náš rast a moja chvála patrí organizácii Youthfully Yours Slovakia, že sme mohli byť jeho súčasťou.