Menu Zavrieť

EntrepreneurShip (II) – Sailing to Success

Tento projekt sa uskutočnil v období od 24.11.2019 do 3.12.2019 v Slettestrande, Dánsko.

Základným cieľom projektu bolo upevniť rolu v sektore mládeže a podporiť tým mladých podnikateľov prostredníctvom posilnenej siete organizácií a zvýšenej kapacity pracovníkov s mládežou v neformálnom vzdelávaní v podnikaní. Počas kurzu, hlavnými cieľom bolo poskytnúť účastníkom vedomosti o podnikaní zahŕňajúc kreatívne myslenie, riešenie problematiky, rozhodovanie sa, identifikáciu silných a slabých stránok, generáciu nápadov a pitching metódu.

Celkovo sa projektu zúčastnilo 25 účastníkov z rôznych krajín, ktorí sa snažili podporiť podnikanie mladých ľudí.

InterCollege poskytlo hlavné témy a aktivity zaoberajúce sa témou podnikania a neformálneho vzdelávania.

- Ice-breaking, spoznávanie sa navzájom, team building a dynamické aktivity v skupine, ktoré mali cielene pomôcť participantom vytvoriť príjemné prostredie na vzdelávanie

- Predstavenie témy podnikania ako takej

- Návšteva univerzity SEA v Aalborgu s cieľom oboznámiť sa bližšie so spôsobmi tamojšej podpory podnikania

- Realistické príklady zo života vo forme prezentácií a školení, ktorých úlohou bolo pomôcť pochopiť podnikanie v realite a motivovať participantov k založeniu vlastného podniku

- Prezentácia lokálneho podnikateľa

Účastníci mali možnosť zistiť viac o sociálno-kultúrnom pozadí iných zúčastnených krajín, nielen vďaka medzikultúrnemu večeru, ale aj prostredníctvom pripravených aktivít konajúcich sa každý večer, napríklad lekcie tanca, stolové hry a špeciálna aktivita nesúca názov “Vojvoda zo Slettestrandu.”.

V závere kurzu každý účastník obdržal Youthpass obsahujúci všetky kompetencie, ktoré nadobudol počas tréningového kurzu. Certifikát Youthpass je prostriedok na dokumentáciu a uznanie výsledkov učenia sa skrz aktivity zaoberajúce sa prácou s mládežou. Je dostupný pre všetky projekty financované projektom Erasmus+ ako súčasť stratégie Európskej komisie podporovať uznanie a rozšírenie neformálneho vzdelávania v praxi.

Hits: 247