Menu Zavrieť

V rámci stážového projektu Není čas ztrácet čas”, sme v spolupráci s českou vzdelávacou spoločnosťou EDLiT s. r. o. poskytli skupine tzv. NEETS – dlhodobo nezamestnaných mladých ľudí, ktorí nie sú v procese vzdelávania ani odbornej prípravy, príležitosť zaradiť sa do pracovného prostredia. V Košiciach sme na dva mesiace privítali piatich záujemcov o stáž, ktorí si chceli rozšíriť pracovné skúsenosti a následne zvýšiť svoju uplatniteľnosť na trhu práce. Projekt bol administrovaný Ministerstvom práce a sociálnych vecí ČR a financovaný Európskym sociálnym fondom.


Stážisti pôsobili v rôznych prevádzkach a na rôznych pracovných pozíciách. Na bezproblémový priebeh stáže dohliadali kvalifikovaní odborníci; mentor Pavel a mentorky Martina a Mirka. Pred samotným príchodom do Košíc prešli účastníci prípravným školením pod vedením Ivana Rosu a individuálnymi konzultáciami zameranými na špecifikáciu ich pracovného umiestnenia.  

Ako vyzerala stáž v Košiciach?

Svoje pôsobenie v Košiciach začali stážisti koncom júla. V priebehu úvodného team-buildingu a uvítacej mestskej hry spoznali nielen mesto, ale aj zvyšok nášho košického tímu YY. Neskôr ich mentorka Mirka previedla viacerými podpornými aktivitami, zameranými na posilnenie tímového ducha a zvládanie pracovného stresu. Stážisti sa neformálnym spôsobom zoznamovali s nuansami slovenčiny a rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v rôznorodých cvičeniach. Do aktivít sa zapájali pravidelne, každý svojím spôsobom. Niekomu vyhovovala skupinová práca, naopak iní dávali skôr prednosť pozorovaniu, či individuálnej práci. Okrem pracovných povinností a neustáleho vzdelávania sa, stážistom nechýbali ani výlety po okolí či voľnočasové aktivity.  

Dohodnutá pracovná doba stážistov bola 6 hodín denne. Stážisti si svoje pracovné úlohy plnili veľmi dobre a ako vyplýva z vyjadrení zamestnávateľov, za ich pomoc boli veľmi vďační. Samotní stážisti mohli touto formou okúsiť, ako vyzerá pracovný život a zamyslieť sa nad svojimi ďalšími životnými krokmi. Počas priebehu stáže, sme pozorovali rastúce nasadenie stážistov nielen smerom k pracovným úlohám, ale aj k spoločným voľnočasovým aktivitám. 

Kde pôsobili naši stážisti?

Pavel pracoval pre K13 – Košické kultúrne centrá, kde sa zameriaval najmä na grafickú prípravu. Pavel upravoval plagáty a brožúry pre Výmenníky (kultúrno-komunitné centrá na sídliskách). Do úlohy grafického asistenta sa dostal za pár dní. Vďaka jeho šikovnosti, zanietenosti a citu pre detail podával skvelý výkon. V K13 boli s jeho prácami veľmi spokojní. Podľa osobných konzultácií s Pavlom ho práca bavila natoľko, že si aj vo voľnom čase študoval rôzne grafické techniky a postupy. Pavel si vyskúšal prácu s vlastným časovým plánom, posilnil si samostatnosť v práci a schopnosť riešiť problémy.   

Aneta pôsobila v Doraz Cafe, kde sa spolu s kolegami starala o chod kaviarne od balenia kávy až po prípravu nápojov. Odísť z domu bolo pre ňu síce náročné, stáž ju však posilnila v samostatnosti a v rozhodovaní sa. Počas celého trvania stáže s nami zdieľala radosť z priateľského prístupu kolegov. Podľa jej slov, stáž v nej zanechala veľa pozitívnej energie a zmenila jej pohľad na prácu v kolektíve. Aneta sústavne prejavovala ochotu učiť sa, bola prirodzene zvedavá a ústretová ku kolegom. Jej nekonfliktný a pozitívny prístup aj k prípadným drobným neúspechom znamenali kontinuálny posun v procese získavania praktických zručností od začiatku stáže až po jej koniec.  

Vasil a Radim pracovali v priestoroch košickej botanickej záhrady. Ich pozícia bola oproti ostatným stážistom fyzicky náročnejšia a to najmä počas horúcich letných dní. Podieľali sa na údržbe vonkajšieho areálu a príprave Dendrologického chodníka. Radim pomáhal aj počas prípravy súkromnej akcie. Podľa osobných konzultácií, Radimovi stáž pomohla vybudovať si pracovné návyky a posilnila jeho odvahu prijímať nové výzvy. Vasil nadobudol vedomosti z oblasti záhradníctva. Bol nadšený z hodín slovenského jazyka. Nakoľko stáž začala už počas prázdnin, kedy máva botanická záhrada málo zamestnancov, bola prítomnosť stážistov viac než potrebná a prínosná. Podľa vedenia záhrady boli stážisti nekonfliktní a ozvláštnili slovenský kolektív.  

Vojtech stážoval v Centre pre udržateľný rozvoj ETP Slovensko, kde pripravoval vzdelávacie pomôcky pre aktivity s deťmi v komunitnom centre na Luníku IX. Okrem toho archivoval výtvarné práce detí, revidoval knižnice, realizoval preklady do angličtiny a pomáhal pri grafických prácach. Vojtech sa aktívne zapojil aj počas školenia Mosty z chudoby, kde prezentoval výstupy pracovnej skupiny. Okrem práce v kancelárii v centre mesta, pomáhal aj priamo na Luníku IX. ETP Slovensko vyjadrilo vďaku a Vojtov obrovský prínos, pričom vyzdvihlo jeho precíznosť pri práci. pôsobili
Účastníci sa chopili stáže s obrovskou vytrvalosťou. Na výkon stáže chodili zodpovedne a dochvíľne. Úprimne nás teší, že si mohli zažiť pracovné prostredie v blízkom zahraničí. Veríme, že si počas stáže rozvinuli svoje kompetencie a posilnili sebavedomie, čo im v konečnom pomôže uspieť na trhu práce. Ako slovenský partner mobility chceme vyzdvihnúť bezproblémovú spoluprácu s EDLiT, ukážkovú koordináciu a silnú podporu zo strany českých mentorov Pavla a Martiny.  

V neposlednom rade chceme poďakovať všetkým zamestnávateľom, ktorí stáž umožnili. V každom prípade sme sa stretli s veľkým pochopením, prijatím a pomocnou rukou. Stážistom držíme palce pri návrate do pracovného života.  Hits: 176