Menu Zavrieť

YOU(th) Decide!! stretnutie s pridruženými partnermi

V online priestore sme sa stretli s reprezentantmi pridružených partnerov v nami koordinovanej iniciatíve YOU(th) Decide!! Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia odboru školstva Košického samosprávneho kraja, Regionálneho Centra Mládeže RCM Košice, Rady mládeže Košického kraja a Iuventy – Slovenského inštitútu mládeže.

 

Spoločne sme si prešli základnou myšlienkou iniciatívy. Pripomenuli sme si jej ciele a pôvodne stanovené indikátory. Prediskutovali sme role a možnosti zapojenia sa jednotlivých pridružených partnerov a pripomenuli si ich očakávania od aktivít a výsledkov iniciatívy. Následne sme sa venovali zmenám, ktoré sme boli nútený urobiť v súvislosti s pandemickými opatreniami. Prediskutovali sme ďalší priebeh iniciatívy a jej aktivít aj vzhľadom na možný negatívny priebeh pandémie. Spoločným želaním zúčastnených bolo realizovať iniciatívu v off-line prostredí – v tzv. prezenčnej forme. Ďalšie kroky sme si vizualizovali prostredníctvom Gantt a Per diagramov.

Veríme v úspešná priebeh iniciatívy!

 

 

 

YOU(th) Decide!! je iniciatíva spolufinancovaná Medzinárodným vyšehradským fondom

Zahraniční partneri:

Lokálny partneri:

Hits: 97