Menu Zavrieť

Becoming a Social Entrepreneur in Lithuania

Mládežnícka výmena v Renavas v Litve bola zameraná na tému sociálneho podnikania. Sociálne podnikanie (social business) je typ podnikania, z ktorého zisk plynie na podporu aktivít prospešných pre spoločnosť. 

Hlavnou náplňou dní strávených na projekte boli spoločné aktivity a workshopy na spomínanú tému. Výstupom z aktivít bol business plán, resp. “lean canvas” na vlastný projekt, nahratie reklamy na daný produkt či službu a prezentácia ostatným účastníkom, leaderom a organizátorom projektu. 

Počas celej doby trvania aktivít bola rozvíjaná najmä schopnosť tímovej spolupráce v medzinárodnom kolektíve mladých ľudí s rôznymi postojmi, pohľadmi na svet a myšlienkami. Hlavným jazykom projektu bola angličtina. Ako účastníci sme si posilnili komunikáciu v cudzom jazyku s ľuďmi z rozličných krajín a naučili sa rešpektovať a tolerovať názory a myšlienky druhých, či už na nám známu, alebo menej známu tému.

Benedek, Veronika, Ema, Victória, Zuzka, Ján, Mária

Hits: 117