Menu Zavrieť

Understanding Non-Formal Learning (Discovering Potentials)

Školiaci kurz sa uskutočnil v Kalamate, malom prímorskom mestečku na Peloponézskom polostrove. Stretli sme tam skvelú skupinu 18 mladých ľudí z rôznych európskych krajín, aby sme sa dozvedeli viac o význame neformálneho vzdelávania v súčasnosti.

Mali sme stretnutia o rozdieloch medzi formálnym/neformálnym vzdelávaním; prešli sme prácou s mládežou a každou z kľúčových kompetencií.

Medzi každým sedením sme mali energizéry, vďaka ktorým sme boli pripravení učiť sa a aktívne sa zapájať.

Žiaľ, pre obmedzenia týkajúce sa Covidu sme nemohli usporiadať tradičný interkultúrny večer podľa hotelových pravidiel. Napriek tomu sme vytvorili originálnu stolnú hru, kde sme spoznali veľa z každej zúčastnenej krajiny a jej mravov.

Objavili sme aj typy programov Erasmus+.

Na konci projektu každá skupina vypracovala nápad na vlastný Erasmus projekt od názvu cez ciele, cieľové skupiny až po časť týkajúcu sa vplyvu a šírenia. Každá skupina prišla s iným pohľadom na rôzne aktuálne problémy a potreby mladých ľudí.

Verím, že každý účastník môže povedať, že úspešne “Objavil potenciály”, ako bolo uvedené v názve projektu.

Hits: 136