Menu Zavrieť

Extreme Lagom - the Swedish way of balance

Lagom je švédsky výraz pre nie príliš veľa, nie príliš málo. Tak akurát. A práve tomuto sme sa mali možnosť priučiť. Aktivity tohto vydareného projektu boli nesmierne rozmanité, obohacujúce, umožňovali nám rozvíjať sa a využiť naplno náš potenciál. Veľmi nezvyčajným prvkom a pomerne nevídaným bola možnosť viesť aktivity, ktorá nás priučila líderským schopnostiam. Projekt sa odohrával v nesmierne nádhernom, pokojnom prostredí, približne 20 minút od hlavného mesta Švédska a zúčastnilo sa ho 25 mladých ľudí zo Slovenska, Portugalska, Talianska, Rumunka a Švédska.  

Už od začiatku bola atmosféra medzi účastníkmi veľmi príjemná, uvoľnená a umožnilo nám to otvorene komunikovať od prvého dňa. Projekt bol perfektne zvládnutý tak po organizačnej, ako aj technickej stránke. Prostredie, v ktorom sa odohrával bolo jednoducho dych berúce a úplne sme zabudli na každodennú realitu. Zároveň nás to priučilo spolupráci a samostatnosti, keďže sme sa o všetko starali buď sami, alebo spoločne (hygiena, jedlo, poriadok, manažment aktivít, a pod.).

Ako čerešničkou bol na záver veľmi príjemný jednodňový výlet do Štokholmu, ktorý nám opäť otvoril našu perspektívu a doplnil to, čo sme sa na projekte naučili. Táto príležitosť nám ponúkla veľmi veľa, okrem nespočetných spomienok aj veľa priateľov, spríjemnenie leta a v neposlednom rade skúsenosti. Ďakujeme! 

Hits: 114