Menu Zavrieť

Efektívne k participácii

Školenie v rámci projektu Up 2 You(th)! "Efektívne k participácii" sa bude konať v Arménesku - Jerevane, 1 - 8. septembra 2021. Podrobné info nájdeš v Info balíčku.

Ciele školenia:

 • 15 pracovníkov s mládežou a aktérov v sektore vzdelávania vyškolíme v problematike ako posilňovať participáciu medzi mladými ľuďmi; najmä mladými ľuďmi ne-aktívnymi na lokálnej úrovni, vrátane mládeže z menej podnetného až marginalizovaného prostredia.
 • V rámci zapojených organizácií si vymeníme vedomosti o nových formách participácie a aktívneho občianstva mládeže vrátane tzv. digitálnej participácie.
 • Poskytneme pracovníkom s mládežou a zástupcom mládežníckych organizácií nástroje a metódy vhodné pre realizáciu aktivít rozvíjajúcich participáciu a aktívne občianstvo mladých ľudí.
 • Medzi zapojenými organizáciami si za-zdieľame overené metódynástroje, školiace materiály a príklady dobrej praxe v posilňovaní participácie a aktívneho občianstva mládeže.
 • Podporíme pracovníkov s mládežou a zástupcov mládežníckych organizácií k začleneniu princípov participácie mládeže do ich bežnej činnosti, vrátane ich pravidelných aktivít s mladými ľuďmi.

Profil účastníka

 • si pracovník s mládežou / profesionál v sektore vzdelávania pracujúci s mladými ľuďmi / mládežnícky vedúci v priamom kontakte s mladými ľuďmi
 • máš možnosť implementovať a šíriť nadobudnuté kompetencie v práci /činnosti s mládežou
 • máš základné vedomosti o téme participácia mládeže
 • máš základné vedomosti úlohách a postavení pracovníka s mládežou
 • si odhodlaný implementovať nadobudnuté kompetencie vo svojej komunite
 • poznáš situáciu mladých ľudí vo svojej komunite = vieš aké problémy mladí ľudia riešia a aké sú ich potreby (všeobecý prehľad)
 • máš fluent English a nebojíš sa ju použiť.

Ako sa prihlásiš?

Odošli prosím svoje CV v AJ a pár riadkov o svojej motivácii.

Následne ťa poprosíme:
- o vyplnenie prihlasovacieho formuláru
- navrhnutie plánu cesty
a dohodneme si termín osobného / online stretnutiakde tvoju účasť bližšie preberieme.
Prosíme nehraď si cestovné pred oficiálnym potvrdením z našej strany.
Podrobné info nájdeš v Info balíčku

Youthfully Yours SK v spolupráci s organizáciami Armenian Progressive Youth a Center for Intercultural Dialogue
vstupujú do strategického partnerstva s názvom Up 2 You(th)! (voľný preklad: Je to na Tebe!)

Projekt je spolufinancovaný programom Európskej komisie Erasmus+, ktorý administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Podpora aktivít a výstupov projektu zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory partnerov, a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých vo výstupoch tohto projektu. 2020-2-SK02-KA205-002569

 

 

Hits: 391