Menu Zavrieť

Teamwork is Greenwork

 V dňoch 16.9. až 24.9. sme mali možnosť zúčastniť sa Erasmus+ projekte v zložení 4 účastníčok zo Slovenska, ktorý sa uskutočnil na prekrásnom ostrove Cyprus v meste Protaras. Táto mobilita bola zameraná na ekológiu a problém vysokej nezamestnanosti mladých ľudí v rámci celej EÚ.  

Spolu s partnerskými krajinami ako sú Španielsko, Nemecko, Grécko, Bulharsko a Chorvátsko sme tak riešili statické problémy ohľadom zahraničnej ekonomiky a tvorili modely, na porovnanie životnej úrovne obyvateľov. Okrem toho sme vytvorili spoločné ekologické časopisy a videá, ktoré nás nielen naučili tímovej práci, ale aj vyskúšali našu kreativitu a digitálne schopnosti. Taktiež sme sa naučili písať zaujímavé životopisy a motivačné listy, ktoré sú prvým krokom k úspešnej kariére každého mladého človeka.  

 

Vzájomným spoznávaním sa, sme získali úžasné medzinárodné priateľstvá, ale aj vedomosti o rôznorodosti rozličných kultúr a národov. Vyskúšali sme si zahraničnú tradičnú kuchyňu, zatancovali domáce tance a naučili sa nové slová v každom jazyku.  

Každý deň sme si spríjemnili energizerom – aktivitou, ktorá nás prebudila a namotivovala pracovať, pokračovali sme prácou v skupinkách, ktorá vyskúšala našu znalosť anglického jazyka a taktiež vedomosti z oblasti ekonomiky a ekológie v praxi. Vyskúšali sme si líderské pozície a riešenie komunikačných problémov, ktoré bežne vznikajú na každom pracovisku. Preto vieme, že sa nám tieto novonadobudnuté zručnosti zídu nielen v každodennom živote, ale aj v tom kariérnom.  

Tento projekt nás obohatil o nové vedomosti a sme neuveriteľne vďačné, za túto skúsenosť. Mali sme možnosti spoznať nové kultúry, vytvoriť si dlhodobé priateľstvá a objaviť krásny ostrova Cyprus. Túto možnosť – reprezentovať naše krásne Slovensko na medzinárodnej úrovni rozhodne odporúčame každému záujemcovi a ďakujeme Youthfully Yours za veľmi milú komunikáciu a pomoc vo všetkých smeroch. 

Marcela, Martina, Nataša a Nikola  

Hits: 166