Menu Zavrieť

Udržateľný vidiecky cykloturizmus

Tréningový kurz Udržateľný vidiecky cykloturizmus – rozvoj vidieckych oblastí pomocou mládežníckeho podnikania v cykloturizme trval iba týždeň, ale obohatil ma nie len osobnostne ale aj profesionálne. Projekt bol situovaný v malom mestečku  l’Orxa.  

Hlavným cieľom projektu bolo zasahovať do vylepšenia lokálnych zdrojov, najsôr trénovaním profesionálnych zručností a rozširovaním novej mentality medzi mladými. 

l’Orxa je obec v spoločenstve Valencia,  situovaná v provincii Alicante. Momentálne má 580 obyvateľov. 

V L´Orxe, väčšina aktívnej populácie pracovala v papierníckej továrni, kým zvyšok žil z dažďového poľnohospodárstva, hlavne olivových a madľových stromov. Od roku 1950 mestečko trpelo veľkým demografickým poklesom spôsobeným internou emigráciou do Alcoy a zahraničnou emigráciou do Francúzska.  

Táto výmena nám umožnila vylepšiť naše zručnosti a schopnosti v oblasti udržateľného turizmu vo vidieckych oblastiach či zlepšení lokálnej ekonomiky v sektore pohostinstva. Ďalej, cieľom bolo pomôcť mladým ľudom vo vidieckých oblastiach propagovať profesionálne možnosti v udržateľnom vidieckom turizme, silne prehodnocovať ich pocit spolupatričnosti a ich koreňov v mieste ich pôvodu, kontrastne k momentálnej dopopulácii z viedieckých oblastí. 

Súčasťou výmeny bolo aj zahrnutie lokálnych administrátorov, expertov v cykloturistickom rovoji trás, cestovných kancelárií, učiteľov a trénerov v mládežníckom sektore.  

Pomohli nám vytvoriť, realizovať a zdielať ich vedomosti v oblasti udržateľného vidieckeho turizmu a ponúkli “zážitkové zájazdy”, rovnako nám pomohli aj s zdieľaním inovatívnych nápadov pre vylepšenie rôznych vidieckych oblastí a propagovaním podnikateľských a profesionálnych možností pre mladých ľudí v obore. 

Počas hlavnej aktivity “ Seminár rozvoju cykloturizmu vo vidieckých oblastiach”, sme boli rozdelení do skupín a pracovali na tématických seminároch, ktoré boli rozdelené do štyroch tématických sekcií na 2 dni pre každý.  Pracovné metodiky boli založené na neformálnom vzdelávaní, zážitkovom vzdelávaní a metodike “učenie robením”. 

Výnos hlavnej aktivity bol vytvorenie videa na propagovanie lokálneho turizmu v mestečku L´Orxa. Videá boli veľmi kreatívne a veľmi sme si to užili. 

Každopádne, tréningový kurz nebol iba o seminároch a aktivitách, ale aj o ľuďoch. Aj keď sme boli z rôznych krajín s rôznym pôvodom, spojili sme sa pomocou otvoreních myslí a pohľadov do budúcnosti. Okrem nášho slovenského tímu sme spoznali mladých ľudí zo Španielska, Talianska, Slovinska, Bulharska, Litvy, Portugalska, Estónska a Rumunska. Odlišnosť našich kultúr vytvorila ešte lepší a zaujímavejší zážitok. Možno hovoríme inými jazykmi, vyrastali sme v iných oblastiach a snívame a rôznych veciach. Každopádne, nie sme cudzincami. Máme rovnaké odhodlanie, vášne a žijeme našimi skúsenosťami, zdieľame naše nápady a vytvárame si nové vzťahy a priateľstvá. 

 

Radi by sme povedali veľké ĎAKUJEM všetkým účastníkom, organizátorom a všetkým ľuďom, ktorí sa o nás počas projektu starali. Samozrejme aj našej organizácii Youthfully yours, že nám dala príležitosť byť súčasťou projektu.  

 

Ďakujeme, 

Boris and Julia 

Hits: 81