Menu Zavrieť

Unlock IT

Na prelome februára s marcom som sa ocitol v malom mestečku v regióne Atén, s názvom Nea Makri. Spolu s ďalšími 19 účastníkmi z viac ako 10 krajín sme boli ubytovaní v hoteli pár metrov od pláže, kde napriek chladnejším mesiacom sme vedeli tráviť väčšinu nášho voľného času. No čo sme robili, keď sme ten voľný čas nemali? Tréningový kurz s názvom UnlockIT bol zameraný na podporu podnikania, a to hlavne metódou dizajnového myslenia. Prvé dni sme si teóriou a rôznymi aktivitami vysvetlili, čo to vlastne je, prečo je potrebné v dnešných dňoch túto metódu ovládať a ako to implementovať do našeho podnikania, ale aj bežného života.

Po takomto úvode sme boli rozdelení do štyroch skupiniek, kde každá mala za úlohu rozvíjať biznis plán v určitej téme. To si už vyžiadalo množstvo energie, ktorej bolo potreba venovať skupinovej práci, častému brainstormingu, prezentovania čiastočných výsledkov pred ostatnými, ako tiež aj pevné nervy, keď sme občas nevedeli, ako ďalej. No práve kvôli takýmto situáciám sme tam mali skúsených lektorov, ktorí nás vždy vedeli nasmerovať a povzbudiť tak, aby sme dotiahli náš biznis plán dokonca. No a po celom týždni boli tieto projekty v závere, a všetci sme odchádzali o niečo skúsenejší a motivovaní využiť všetko, čo sme sa za tento týždeň naučili. No ako každý jeden projekt, ani tento nebol len o tej formálnej časti, kde ide hlavne o vzdelávanie.

Úžasný kolektív ľudí zabezpečil nové kamarátstva, množstvo neopísateľných zážitkov, spomienok, a kto vie, možno aj nových partnerov pre naše budúce projekty. Práve preto sa chcem poďakovať organizácii Youthfully Yours SK za takúto príležitosť, že som mohol reprezentovať ako ich, tak aj seba na takomto zaujímavom projekte, ktorý bol organizovaný skupinkou ľudí z Coconutwork. Odviedli kus dobrej roboty a aj preto pevne verím, že ich skvelé projekty budú motiváciou pre ďalších mladých učiť a posúvať sa aj touto pomerne novou formou - formou neformálneho vzdelávania.

Hits: 132

Unlock IT

(Tréningový kurz)

Máš záujem o technológie a o metódu design thinking?

 

/24.02 - 4.03.2022/Nea Makri (Atény)/Grécko

Organizátor projektu: Coconut

Mládežnícka výmena sa uskutoční v termíne od 24. februára do 3. marcaa 2022 v halvnom meste Grécka, v Aténach.

Cieľom Unlock IT je podporiť digitálne podnikanie medzi mladými ľuďmi prostredníctvom design thinkingu efektívne rozvíjať riešenia, ktoré môžu podporiť mladých ľudí počas tejto krízy a po nej a prostredníctvom budovania partnerstiev medzi mládežníckymi organizáciami s cieľom využiť existujúci technológie na zmiernenie účinkov pandémie na život ich cieľových skupín.

Projekt bude zameraný na:

  • vybaviť 26 pracovníkov s mládežou z 13 partnerských organizácií a 13 krajín na používanie dizajnérskeho myslenia ako nástroj na podporu digitálneho podnikania medzi mladými ľuďmi v ich komunitách
  • rozvíjať know-how o používaní rôznych digitálnych nástrojov na design thinkingu medzi 26 pracovníkmi s mládežou z 13 partnerských organizácií a 13 krajín
  • zvyšovať povedomie a vytvárať riešenia na stimuláciu a podporu digitálneho podnikania medzi mládežou, po pandémii, v komunitách partnerských organizácií
  • zdieľať osvedčené postupy a podporovať partnerstvo medzi 13 mládežníckymi organizáciami z 13 v oblasti digitálneho podnikania

Počas projektu zažiješ množstvo aktivít, hier, diskusií, rôznych analýz, či len bežných rozhovorov v medzinárodnom jazyku. To všetko v tebe zanechá pozitívny efekt a naučí ťa množstvo zaujímavých vecí, nie len v oblasti technológii, design thinkingu alebo prácou s mládežou.

Pracovný jazyk: Anglický.

Kto je ideálny účastník projektu?

  • Mladý človek so záujmom o tému projektu, 
  • osoba vo veku 18 - 30 rokov,
  • osoba motivovaná a schopná aktívne participovať na celom projekte,
  • osoba schopná aktívne komunikovať v Anglickom jazyku.

Požiadavky na skupinu:
Slovensko bude na projekte reprezentovať skupina 2 účastníkov.
Úlohou skupiny bude najmä aktívne participovať na programe projektu v snahe naplniť jeho vymedzené ciele.  Vedľajšou úlohou bude prezentovať Slovensko a jeho kultúru interaktívnou formou.

 

Dôležité info:

Ubytovanie, strava a program počas celého projektu sú plne hradené podľa pravidiel program Erasmus+ prostredníctvom organizátora projektu.

Cestovné náklady budú účastníkovi hradené ň.
Za plánovanie a realizáciu cesty je zodpovedný každý účastník individuálne. Mimoriadne dôležité: Účastník je povinný uchovať si cestovný doklad DO aj Z miesta určenia a ten odovzdať/odoslať organizátorovi projektu podľa jeho inštrukcií.

Poistenie: Cestovné poistenie NIE JE účastníkom hradené ani následne preplácané. Každý účastník je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie, ktoré je platné v Luxembursku.

Ako sa prihlásiť?

Pošli nám svoje CV (v Anglickom jazyku) + motiváciu o tom, prečo by si práve TY mal/a ísť na tento projekt na project@youthfullyyours.skDo predmetu uveď názov projektu.

INFOPACK nájdeš TU !!!

Deadline na prihlásenie: ASAP

Projekt je finančne podporený programom Erasmus+.
ErasmusPlusO

Hits: 418