fbpx
Menu Zavrieť

You(th) decide - finálna konferencia - názor účastníčky Natálii / SK

12.septembra sa účastníci z Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska stretli v poľskom meste Ryglice so zámerom zdieľať úspechy a výsledky ich lokálnych stretnutí .Témou tohto projektu bola participácia mládeže, motivovanie mladých k občianskej aktívnosti a informovanie o možnostiach zapojenia sa v ich komunite.
Naše stretnutie sme začali aktivitami ,pri ktorých sme sa lepšie spoznali a tie nám boli východiskom pri ďalších worshopoch, kde sme pracovali v medzinárodných tímoch. Zdieľali sme medzi sebou, ako si každý jeden z nás interpretuje slovo participácia a na základe názorov vytvorili štyri definície. Dozvedeli sme sa o situácii mladých v iných krajinách. Zistili sme ich potreby,ciele,úspechy a perspektívy ,ktoré počas lokálnych stretnutí nadobudli vo svojich krajinách. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si o projektoch, na ktorých participujú vo svojich organizáciách. Neskôr sme sa v národných tímoch začali pripravovať na konferenciu, ktorej sme sa zúčastnili nasledujúci deň. Konferencia bola situovaná v blízkom mestečku Zalasowa.Každá krajina prezentovala nadobudnuté vedomosti, vytvorené projekty, alebo osobné skúsenosti s participáciou. Tejto konferencie sa zúčastnili primátori okolitých miest a žiaci z ôsmich miestnych škôl. Po skončení prezentácii sme ich poprosili o krátke interview. Po jeho skončení sme zhodnotili ,že väčšina žiakov nie je občiansky aktívna vo svojom okolí. Pre niektorých z nich to bolo prvý krát, kedy počuli o možnostiach participácie. Žiaci strávili príjemné dopoludnie, kde sa naučili niečo nové a boli priamo zapojení do interaktívnych častí, ktoré boli pre nich pripravené.
Považujem toto stretnutie za užitočné, či už pre zúčastnenú mládež, tak ako aj pre nás. Ako členovia organizácii sme si uvedomili, že musíme nájsť cestu, ako čo najviac motivovať mladých ľudí k občianskej angažovanosti. Ďalším identifikovaným problémom je neinformovanosť mladých. Teraz vieme ,že iniciatíva je tu aj zo strany mladých, ktorí chcú byť aktívnou súčasťou komunity. Rovnako veľký záujem o túto problematiku je od autorít, ktoré prejavili záujem pomôcť im. Našou perspektívou do budúcnosti je byť mostom medzi týmito dvoma stranami a pomôcť im na spoločnej ceste spolupráce pri projektoch na zlepšenie spoločnosti. Pretože sme si vedomí skutočnosti ,že mladí ľudia sú naša budúcnosť & "You(th) can decide".